VACATURE: Voorzitter Algemeen Bestuur ZMf

VACATURE: Voorzitter Algemeen Bestuur ZMf

ZMf is op zoek naar een voorzitter voor het Algemeen Bestuur. Een leuke sleutelfunctie in het belangrijke werk van ZMf voor de Zeeuwse natuur.  Lees hieronder wat die het precies inhoudt en wie wij zoeken. Denk jij dat je, als voorzitter van ons bestuur, ZMf kan helpen met het maken van een groeiende positieve ‘groene’ impact op onze provincie? Grijp dan je kans en solliciteer!

21 november 2022

Foto: Marcelle Davidse

Word de voorzitter van het Algemeen Bestuur van ZMf!
Bouw mee aan een mooi en duurzaam Zeeland.

ZMf zoekt een bestuursvoorzitter

ZMf (Zeeuwse Milieufederatie), de organisatie die werkt voor natuur, milieu en duurzaamheid in Zeeland, zoekt een bestuursvoorzitter. We willen iemand aantrekken die samen met het bestuur en de medewerkers van ZMf op wil komen voor belangrijke en kwetsbare natuur en een gezonde leefomgeving, ook namens de bij ZMf aangesloten organisaties en leden. Iemand die mee kan helpen met het maken van een groeiende positieve ‘groene’ impact op onze provincie. Iemand met een open, integere persoonlijkheid die krachtig is in het verbinden van mensen en ideeën.

Over ZMf

ZMf is dé autoriteit op het gebied van natuur en milieu in Zeeland. Wij maken ons sterk voor een mooie en duurzame provincie. Dat betekent opkomen voor belangrijke en kwetsbare natuur, ook namens de bij ons aangesloten organisaties en leden. We bouwen aan een evenwichtige toekomst door duurzame initiatieven aan te jagen en toe te werken naar een circulaire samenleving. We zijn een ondernemende club met een groeiende positieve impact op onze omgeving. En dat is maar goed ook, want de natuur heeft onze krachtige stem hard nodig. We zien voor onszelf daarin drie rollen weggelegd. Ten eerste zijn wij de vertegenwoordiging van de bij ons aangesloten leden en vormen wij voor hen een koepelorganisatie die namens hen hun belangen behartigt. Daarbij beschermen we natuur en milieu in Zeeland door het uitoefenen van druk op overheden voor het opstellen van duurzame regelgeving. En onze kracht zit in het verbinden van mensen en ideeën en het aanjagen van initiatieven die bijdragen aan een duurzame samenleving.

Als kleine organisatie met 9 professionals in dienst hebben we best veel lef, al zeggen we het zelf. We bemoeien ons met de thema’s Ruimtelijke Ordening en Landschap, met Deltawateren, Klimaat en Energie, Natuur en Biodiversiteit, Circulaire Economie en Duurzaamheid, met Mens en Milieu en het betrekken en inspireren van onze Zeeuwse jongeren. Wij staan als milieufederatie midden in de Zeeuwse samenleving, met een actieve, open en integere houding. In die samenleving zit juist de kracht, daar vinden we draagvlak. We zijn een krachtige stem voor onze achterban van leden en lid-organisaties die samen met ons de natuur en het milieu in Zeeland willen beschermen en verbeteren.

Degene die we zoeken

Jij bent degene die we zoeken, als je:

  • Affiniteit voelt met de urgente thema’s en vraagstukken uit de ‘groene’ agenda.
  • In alle hectiek rond klimaat, milieu, energie en duurzaamheid vastberaden een strategische koers kan aanhouden.
  • Een leiderschapsstijl hebt die het talent van anderen (binnen het bestuur en medewerkers van het team) laat groeien en je een ‘open mind’ hebt.
  • Niet ‘om de hete brij heen draait’ en communiceert zonder ‘meel in de mond’. Kortom, doortastend bent en helder communiceert.
  • Op een evenwichtige en natuurlijke manier coördineert, overlegt en vergaderingen leidt; stevig in je schoenen staat, rust weet te bewaren en gas durft te geven wanneer dat nodig is
  • Consensus een belangrijke drijfveer vindt om tot gedragen resultaten te komen, maar als het nodig is ervoor staat om voor de troepen uit te lopen.
  • Je als een vis in het water voelt in de communicatie met gesprekspartners in de Zeeuwse samenleving, variërend van individuele ZMf-leden en Provinciale Overheid tot milieu- en natuurorganisaties en het Zeeuwse bedrijfsleven.
  • Een actueel provinciaal netwerk van beslissers en influencers hebt.
  • De ‘drive’ hebt om overleg vlot te vertalen in tastbare doelen en resultaten, gerelateerd aan de vastgestelde meerjaren-strategie van ZMf.
  • Zowel naar leden als naar de ‘buitenwereld’, samen met de uitvoerend directeur, het gezicht van ZMf wil zijn, de koers van de organisatie uitlegt en zo nodig verdedigt.

Je krijgt volop support

Als voorzitter sta je er zeker niet alleen voor! Je wordt voorzitter van een Algemeen Bestuur van 9 leden, deels gekozen uit de individuele leden van ZMf en deels uit de bij ons aangesloten lid-organisaties. Ieder bestuurslid brengt een eigen deskundigheid en interesseveld in bij ZMf en is vaak betrokken bij een specifiek beleidsonderwerp. Om in sommige gevallen snel te kunnen schakelen bij het aanhaken op of afhandeling van actuele zaken, werken we ook met een Dagelijks Bestuur. Dit is een kleine delegatie, namelijk de vicevoorzitter, secretaris en penningmeester, van het Algemeen Bestuur die je ook voorzit. Samen met de leden van het Dagelijks Bestuur pak je (urgente) actuele zaken op. En last but not least tref je aan het hoofd van het team van ZMf een betrokken directeur en in het team zelf gemotiveerde medewerkers aan. Het team van ZMf en het bestuur zetten zich samen in voor een krachtige organisatie die een groeiende positieve impact heeft op haar omgeving en die natuur, milieu en duurzaamheid op nummer 1 zet.

Maak kennis met ons bestuur

Maak kennis met ons team

Goed om te weten

De bestuursleden van ZMf vervullen hun functie als vrijwilliger. Deze bestuursfunctie met veel maatschappelijke impact op diverse terreinen is dus onbezoldigd. De ZMf besteedt de gelden die binnenkomen van Provincie Zeeland en andere financiers zoveel mogelijk aan haar werk voor een duurzame Zeeuwse samenleving, een gezonde leefomgeving en veerkrachtige ecosystemen. Je ‘beloning’ voor je voorzitterschap is, net als bij de andere bestuursleden, van persoonlijke ideële aard.

Je vervult namelijk een cruciale rol in het maken van positieve impact op onze leefomgeving en het mogelijk maken van het belangrijke werk van ZMf voor de natuur in Zeeland.

Het Algemeen Bestuur vergadert onder jouw leiding gemiddeld eens in de 2 maanden. Het Dagelijks Bestuur komt maandelijks bijeen. Zo nodig bij actuele ontwikkelingen vindt er tussentijdse afstemming plaats. Je zit 2 keer per jaar de Algemene Ledenvergadering voor. Van tijd tot tijd ben je betrokken bij bestuurlijk overleg met Provincie Zeeland/gedeputeerde of ben je gesprekspartner aan overlegtafels.

Uiteraard ben je ook een vertrouwde sparringpartner voor de directeur.

Solliciteer!

Lijkt het je leuk om onze voorzitter te worden en samen met ZMf op te trekken voor een mooie gezonde provincie? Solliciteer dan snel! Stuur daarvoor een email en je CV naar info@zmf.nl

Meer weten?

Wil je meer weten over ZMf en wat we doen? Kijk dan eens onder Dit doen wij – ZMf Zeeland
Heb je vragen over de functie van Voorzitter voor ZMf? Neem dan gerust contact met ons op. We beantwoorden graag al je vragen:

Albert de Bruijn Bestuursvoorzitter ZMf 06 14357299
Ira von Harras Directeur ZMf 06 15674296

of stuur een email naar info@zmf.nl

 

Tags: