Nieuw coalitieakkoord staat mijlenver af van een gezonde leefomgeving

Nieuw coalitieakkoord staat mijlenver af van een gezonde leefomgeving

Na maandenlang overleg werd het coalitieakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerd. De nieuwe coalitie brengt geen doortastende natuur- en klimaatoplossingen, maar zwakt ze juist af. Zo komt het akkoord mijlenver af te staan van een gezonde leefomgeving.

22 mei 2024

 

In de plannen van de regering krijgt de natuur en het klimaat niet de centrale plek en aandacht die nodig is om onze leefomgeving gezond te houden. De steeds hoger wordende rekening daarvan schuift zo door naar de toekomst. Ook boeren krijgen met de aangekondigde politiek van nieuwe geitenpaadjes – en het opnieuw opzoeken van de randen van de wet – onvoldoende toekomstperspectief waar zoveel behoefte aan is.

Oplossingen voor een gezonde leefomgeving

Ons land staat voor grote opgaven op het gebied van klimaat, energie en natuur. Juist daarom is beleid en betrouwbaar bestuur dat meerdere jaren wordt doorgezet zo hard nodig voor de toekomst van Nederland. De opgaven op het gebied van klimaatverandering en natuurherstel blijven onverminderd bestaan. Wij blijven ons daar samen met duizenden vrijwilligersorganisaties in de provincies hard voor maken. Daarom bieden we aan de nieuwe coalitie de uitgestoken hand om te komen tot oplossingen die wél leiden tot een gezonde en duurzame leefomgeving.

Bekijk het coalitieakkoord

Tags: