Nationale Landschap Enquête

29 november 2018

Natuurmonumenten start sinds vandaag met de 'Nationale Landschap Enquête'. Via deze enquete wordt in kaart gebracht hoe haar achterban het Nederlandse landschap waardeert, waar zij zich zorgen over maakt, welke veranderingen zij zien en hoe Nederland mooi en leven te houden.

De uitkomsten van de enquête worden onder andere gebruikt als input richting de Provinciale Staten-verkiezingen. De Nationale Landschap Enquête behandelt een bredere thematiek en gaat evenzeer over intensivering van het platteland, ruimtelijke opgaven als woningbouw, de komst van steeds meer megastallen, distributiecentra en infrastructuur in het open gebied, etc. Centrale vraag is hoe we deze opgaven zo inpassen dat Nederland groen, gezond en aantrekkelijk blijft. Iedereen die zich hier betrokken bij voelt kan tot 9 januari de enquête invullen. In maart worden de resultaten gepubliceerd. 

Klik hier om de enquête van Natuurmonumenten in te vullen. 

Nieuwsberichten