Zeeuwind

Doel: het bevorderen van het gebruik van duurzame, niet vervuilende energiebronnen. Zij doet dit vooral door het plaatsen van windturbines in Zeeland.

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

Energie uit zon en wind
Vlissingen - De samenwerking van Zeeuwind en ZMf in het project Zon Effect verloopt al vele jaren succesvol. Het leverde al meer dan 20.000 zonnepanelen op. Sinds kort is daar het Warmte Effect bijgekomen: het minimaliseren van het gasverbruik in woningen door onder andere isolatie en warmtepompen.

Een andere samenwerking is het Energieservicepunt Zeeland. Dit is hét platform om Zeeuwse initiatieven op het gebied van lokale duurzame energie en energiebesparing te ondersteunen, verbinden en positioneren. ‘Deze vormen van samenwerking willen we heel graag in stand houden,’ zegt Marjan Brandes, manager bij Zeeuwind. Als kernactiviteit van de coöperatieve vereniging Zeeuwind noemt ze de bouw en exploitatie van windturbines voor het opwekken van duurzame stroom. Daar komen ook zonneparken bij. Daarvoor zijn zes mensen in vaste dienst.

Vrijwilligers
‘Onze leden helpen bij het organiseren van de informatiebijeenkomsten voor het Zon Effect en het Warmte Effect. Daar worden particulieren met raad en daad bijgestaan in het aanschaffen van zonnepanelen en warmtepompen en bij het isoleren van woningen. Onze vrijwilligers geven ook voorlichting op scholen en bij verenigingen of stichtingen die zelf willen investeren in decentrale duurzame energievoorziening.’

Zonnepanelen
Als nieuwste activiteit noemt Marjan Brandes het ‘Postcoderoosproject’ in Middelburg. Ze legt uit: ‘Mensen die zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen kunnen hieraan meedoen. De zonnepanelen worden dan gelegd op daken van loodsen op bedrijventerreinen of als een zonnepark op een terrein buiten de stad. Wij organiseren voorlichtingsbijeenkomsten en proberen deelnemers zoveel mogelijk te ontzorgen.’

Weerstand
Zeeuwind worstelt met het verwerven van geschikte locaties voor het plaatsen van windturbines. Overheden werken niet altijd enthousiast mee. De maatschappelijke weerstand tegen windturbines is een bekend probleem. Door omwonenden vroegtijdig te laten participeren, ook financieel, wordt geprobeerd die weerstand te verminderen. Een andere uitdaging is de schoonheid van het weidse Zeeuwse landschap en de aantasting daarvan door grote windturbines. Zeeuwind let daar scherp op en volgt de ontwikkelingen op de voet om met kleinere turbines duurzame stroom te produceren. Ook de concentratiegebieden die de Provincie heeft aangewezen in onder meer industriële omgevingen (Sloegebied en Kanaalzone) bieden mogelijkheden om groene stroom op te wekken.

Zeeuwind

  • Werkgebied: Zeeland
  • T. 0118 - 474 187
  • E. info@zeeuwind.nl
  • www.zeeuwind.nl
  • Verenigingsblad: Zeeuwind Nieuws, verschijnt twee keer per jaar
  • Kosten lidmaatschap: € 10,- inschrijfgeld en een lening van minimaal € 100,-
  • Aantal leden: 2.000

Nieuwsberichten