Vlinder- en Libellenwerkgroep

Doel: behoud en herstel van vlinders en libellen in Zeeland. Door middel van veldonderzoek (inventarisaties, waarnemingen), voorlichting en educatie.

Activiteiten: excursies, werkgroepbijeenkomsten, tuintellingen, uitgaven in serie Fauna Zeelandica, driemaal per jaar blad De Zeeuwse Prikkebeen.

Leden: ongeveer 100, waarvan 25 actief.

 

 

 

 

 

 

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

Op de bres voor de Zeeuwse zes
Wissenkerke - Een vereniging van natuurminnaars, maar wel met een specialisatie. Sommige leden in vlinders en anderen in libellen, want alles afweten van zowel vlinders als libellen komt sporadisch voor. Bij de vlinders is er nog een onderscheid in dag- en nachtvlinders.

´Er zijn ongeveer 650 soorten nachtvlinders en ongeveer acht leden die daar veel van weten,’ volgens voorzitter Peter Geene. Dan hebben degenen die zich vooral bezig houden met dagvlinders het naar verhouding heel wat makkelijker. In Zeeland komen ongeveer 40 soorten voor. En van de libellen zijn er circa 45 soorten waargenomen. De meeste mensen zien vlinders en soms ook libellen vliegen – en dat is het dan wel. Dat is jammer, blijkt uit Geenes toelichting. ‘Want het gaat om prachtige, kleurrijke en zeker ook bijzondere insecten, waar mensen ontzettend weinig van weten. Bijvoorbeeld dat er duizenden schubben dakpansgewijs op de vleugels van een vlinder zitten. Die zorgen voor kleur.’

Nachtvlinders
Dat geldt ook voor nachtvlinders, die soms een kleurloos en somber imago hebben. ‘Van saai, bruin en grijs en verder niks. Als je de mensen laat zien dat het heel anders is, dan gaat er een wereld voor ze open. Dit jaar gaan we aan de slag met het verkennen van de kleinste nachtvlinders: de micro’s.’

Boeken
De werkgroep heeft het boek Vlinders in Zeeland (2003) uitgegeven (in de serie Fauna Zeelandica) en vervolgens Libellen in Zeeland (2006). Als het goed is verschijnt dit jaar het laatste boek in deze serie, over nachtvlinders in Zeeland. Vanaf 2013 werkt de werkgroep aan het actieplan ‘Op de bres voor de Zeeuwse zes’, met de bedoeling zes karakteristieke Zeeuwse vlinders onder de aandacht te brengen en te beschermen. Een voorbeeld daarvan is de argusvlinder die een populatie bij de oude sluizen in Reimerswaal heeft en bescherming verdient.

Bedreigingen
Er is veel werk aan de winkel, want veel dagvlinders hebben het moeilijk en het is zaak de ontwikkelingen goed te volgen. Geene: ‘Ze gaan eerder achteruit dan vooruit. Dat is een landelijke trend. Het komt denk ik door versnippering van hun leefgebieden en verlies van biotopen. Ik weet zeker dat in het verleden alle bestrijdingsmiddelen een flinke rol gespeeld hebben. Dat gaat nu wat beter. De koninginnenpage was tot 1965 in Zeeland aanwezig. Daarna is hij 40 jaar weggeweest. Deze vlinder is nu gelukkig weer in opmars.’

Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland