Vereniging Vogelwerkgroep Walcheren

Doel: het beschermen van vogels in de ruimste zin des woords, door middel van tellingen, inventarisaties, en het ondernemen van actie in geval van bedreigingen.

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

Enthousiast over vogelswantij
Middelburg - Enthousiasme, dat is wat je ervaart als je spreekt met Pim Wolf, secretaris van de Vereniging Vogelwerkgroep Walcheren (VWG Walcheren). Enthousiasme voor de vogelwereld. En ook enthousiasme om ‘buitenstaanders’ mee te nemen in deze wereld.

Pim Wolf staat op het punt op reis te gaan. Vogels waarnemen uiteraard. ‘De vogelwerkgroep heeft als missie het verzamelen en verspreiden van kennis over vogels op Walcheren. Maar het is fantastisch om ook eens ergens anders te kijken. Daar zie je soorten die we hier niet kennen.’

Vogeltellingen
De vereniging bestaat uit vrijwilligers en ongeveer 100 leden. Die leden betalen geen contributie. Ze geven vrijwillig een bijdrage. De leden en vrijwilligers verzamelen kennis over de vogels op Walcheren door mee te doen aan regionale en landelijke vogeltellingen en door individuele waarnemingen. Al die informatie wordt opgeslagen op een landelijke site: www.waarneming.nl.
De eigen site van de VWG Walcheren is ook zeer de moeite waard. Voorzien van prachtige foto’s verschijnen daar regelmatig verslagen van waarnemingen op Walcheren.

Kijkpost
‘We brengen graag laagdrempelig kennis over door in het veld gesprekjes te voeren met inwoners, maar ook met toeristen. Een bijzondere plek is daarbij de vogelkijkpost in Westkapelle.’ De vereniging gebruikt haar kennis ook om te adviseren. ‘We bieden de door ons verzamelde kennis aan overheden en bijvoorbeeld projectontwikkelaars aan. Vaak kan met een kleine aanpassing van plannen natuurschade voorkomen worden.’

Uilen en roofvogels
De vereniging kent twee werkgroepen. De Uilenwerkgroep doet waarnemingen, hangt broedkasten op en informeert bijvoorbeeld boeren hoe ze hun boerderij ‘uilvriendelijk’ kunnen maken. Ook is er de Roofvogelwerkgroep. Ook deze werkgroep doet ook waarnemingen, hangt broedkasten op en doet onder meer onderzoek naar de plaatsen waar kiekendieven voorkomen. ‘Onze benadering is vooral positief,’ zegt Wolf. ‘Als het nodig is gaan we ook wel protesteren, hoor. Maar onze ervaring is dat je met het geven van de juiste informatie vaak al een heel eind komt bij het voorkomen van natuurschade.

Vereniging Vogelwerkgroep Walcheren