Vereniging Stad en Lande

Doel: stimuleren van het behoud van stedelijke en landschappelijke schoonheid op Schouwen-Duiveland, en het verbreiden van cultuurhistorische kennis over het eiland.

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

Zelfs het weer is hier mooier
Sirjansland - Schouwen-Duiveland telt vele prachtige monumenten, met name in de twee steden Zierikzee en Brouwershaven. En een mooi platteland. De Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, de naam zegt het al, beschermt beide.

Dat doet de vereniging al sinds 1939. ‘Toen was de bekommernis om erfgoed nog vooral een zaak van de gegoede burgerij’, zegt Anita de Munnik, voorzitter van de vereniging. De vereniging heeft oog voor monumenten en reikt om de twee jaar diverse oorkondes uit voor opmerkelijke of zeer geslaagde verbouwingen of restauraties. Vorig jaar ging een van de oorkondes naar Mon Plaisir, een bijzonder mooi gerestaureerd buitenverblijf in Schuddebeurs. Het bijbehorende muurschildje hangt bijvoorbeeld ook op een historische landbouwschuur in Dreischor en op een kerkgebouw in Noordgouwe.

Veranderd
Het is niet al goud wat blinkt. Er zijn zorgen om het landschapsschoon. ‘Het landschap heeft zwaar geleden onder de inundatie van 1944, de Ramp van 1953 en de grote herverkaveling die daarop volgde’, zegt Joyce van Dijke-Vermeulen, secretaris van de vereniging. Ook nu nog heeft onze commissie Planologie de handen vol om de ontwikkelingen bij te houden. Er is een tijd geweest dat we bekend stonden als de club die overal tegen was,’ zegt De Munnik. ‘Maar dat is veranderd. Dat komt omdat we nu veelal vanaf het begin bij planvorming betrokken worden. We zijn lid van klankbordgroepen. Het voordeel hiervan is dat geen van beide partijen de hakken in het zand zet.’ Er zijn ook commissies Monumenten, Excursie, Public Relations, Jaarboek, Tijdschrift en Cursussen met informatie over de geschiedenis van het eiland. De vereniging wil ook de jeugd bij haar werk betrekken. Sinds het 75-jarig bestaan is voor alle basisscholen een educatief project in voorbereiding. De interactieve website gaat deze zomer online.

Overtuiging
Behalve inwoners van Schouwen-Duiveland zijn er ook mensen van buiten het eiland lid van Stad en Lande, zoals toeristen die er verblijven. ‘De mensen wonen hier met overtuiging. Je hebt er ook alles: zee, strand, duinen, bossen, monumenten en een door de cultuurhistorie gevormd landschap. Zelfs het weer is hier mooier,’ weet Anita de Munnik zeker.

Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland