Vereniging Natuurmonumenten

Doel: het veiligstellen van natuur, landschap en cultuurhistorie door het aankopen, beheren en beschermen van gebieden.

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

Landelijk met lokale wortels
’s Graveland - Natuurmonumenten is een grote, landelijke organisatie. De vereniging wil, naast het op een verantwoorde manier beheren van haar natuurgebieden, de mensen laten genieten van de natuur. Jeugd is daarbij een belangrijke doelgroep.

Frans van Zijderveld is rentmeester Zeeland en Extern Beleid Zuidwestelijke Delta bij Natuurmonumenten: ‘We zijn een landelijke organisatie met lokale wortels. Onderwerpen die provinciaal spelen of een landelijk aspect hebben, kunnen we beoordelen en beïnvloeden. We richten ons op de combinatie van natuur en cultuurhistorie. Zeeuwse voorbeelden daarvan zijn het kleinschalige landschap in de Zak van Zuid-Beveland, inlagen, de Zwaakse Weel, de Plompe Toren, Slot Haamstede en de Rattenkaai in het Verdronken Land van Zuid-Beveland. Daarnaast maken en stimuleren we beleid voor grote wateren’, vervolgt Van Zijderveld. ‘We houden ons ons bezig met onderwerpen als de zandhonger van de Oosterschelde, Zilte Zaligheden en Zeeuws wadlopen. Ook zetten we ons in voor de Kustcampagne.’

Driehoek
De vereniging vindt samenwerking belangrijk. Lokaal en op landelijke schaal als dat nodig is. ‘We zetten in op samenwerken met brede groep van ondernemers, bestuurders en maatschappelijke organisaties, buren, vrijwilligers en leden.’ Natuurmonumenten streeft naar duurzame oplossingen voor de Deltawateren. Daarbij is de driehoek ecologie-veiligheid-economie essentieel. ‘Het gaat om grote belangen. Daarom zetten we kleine stapjes tegelijk, maar het is wel belangrijk om een stip aan de horizon te zien waar je naartoe wilt. We zien de ZMf als de expert op gebied van ruimtelijke ordening-wetgeving en op het gebied van procedures rondom milieuzaken. Ook zorgt de ZMf voor coördinatie van de groene stakeholders. Gevraagd naar de schoonheid van Zeeland vertelt hij: ‘Dat is de typische deltanatuur, met duinen, stranden, inlagen, kreken, passerende trekvogels en de natuur onder water. Maar ook de weidsheid en de donkerte. Als je een satellietfoto van Zeeland bekijkt, zie je wat ik daarmee bedoel.’

Oerrr
De educatieve insteek van Natuurmonumenten is te zien in het jeugdprogramma ‘Oerrr’. Tal van activiteiten zijn er voor kinderen tot twaalf jaar, ook in Zeeland, bijvoorbeeld strandjutten en vogelexcursies. Op de website staat een overzicht van alle activiteiten voor kinderen en volwassenen.

Vereniging Natuurmonumenten

  • Werkgebied: Nederland
  • Adres: Postbus 9955, 1243 ZS, ’s-Graveland
  • T. 035 - 655 99 11
  • E. via contactformulier op site www.natuurmonumenten.nl
  • Verenigingsblad: Puur Natuur, verschijnt vier keer per jaar.
  • Kosten lidmaatschap: vanaf € 2,50 per maand
  • Aantal leden: 720.000, waarvan 12.000 in Zeeland