Vereniging Natuurmonumenten

Doel: het veiligstellen van natuur, landschap en cultuurhistorie door het aankopen, beheren en beschermen van gebieden.