Vereniging Natuur en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, NLGO

Doel: De Vereniging stelt zich tot doel te ijveren voor het milieu op Goeree-Overflakkee, met name voor behoud en versterking van de (bijzondere) natuur en het karakteristieke landschap van de Zuid-Nederlandse delta.

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

Handhaving is onze grootste zorg
Goedereede - Goeree-Overflakkee hoort tot de Zuid-Hollandse eilanden. De grens met Zeeland loopt in de Grevelingen. Door de Deltawerken zijn de verbindingen en betrekkingen met Zeeland sterk verbeterd. Het is voor de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO) reden om zowel bij de Zuid-Hollandse Milieufederatie als bij de ZMf aangesloten te zijn.

‘Op Goeree spelen voor een deel andere problemen dan op Flakkee’, zegt Jan Baks, voorzitter van de vereniging. ‘Op Flakkee verrijst de ene windmolen na de andere. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft zich ten doel gesteld in 2020 energieneutraal te zijn. Een nobel streven, maar het levert ook een dilemma op. We zijn allemaal voor windenergie, maar niet in onze eigen achtertuin,’ aldus Baks.

Burgerinitiatief
Op de Kop van Goeree neemt de druk van het toerisme toe. Projectontwikkelaars ruiken kansen voor uitbreidingen. Het protest daartegen leidde tot het Burgerinitiatief ‘Ouddorp. Kust, Ruimte, Rust’. Het initiatief kwam voort uit een aantal leden van de vereniging en bracht ruim 500 mensen op de been, waaronder een heleboel niet-leden. De Kop van Goeree heeft uitgestrekte, nog lege stranden en een prachtig duingebied met De Kwade Hoek als topper. ‘De kust is van ons allemaal en niet alleen voor het economisch gewin, ’ zegt Baks. Hij woont zelf in Goedereede. Zijn tuin grenst aan de duinen en vanuit de woonkamer ziet hij de toren van het vroegere havenstadje in de polder staan. Voor zijn hobby vogels fotograferen kan hij in zijn eigen omgeving terecht. In het decembernummer 2016 van Sterna, dat alle leden toegezonden krijgen, prijkt op de cover zijn foto van een zeearend in volle vlucht. Achterin staat een foto van de vale gier die vorig jaar een tijdje op het eiland verbleef.

Wethouder
‘Wat op heel Goeree-Overflakkee speelt zijn problemen met de handhaving van natuur- en milieuwetten,’ zegt Baks bezorgd. ‘Dat varieert van illegale storting van grond in een natuurgebied, de aanleg van nieuwe landgoederen die niet voor het publiek opengesteld worden, tot strandtenten die een maat groter gebouwd worden dan het bestemmingsplan toestaat. De gemeente heeft duidelijk moeite met handhaving. Ik snap de gemeente niet’, zegt Baks, ‘want de titel wethouder betekent toch echt letterlijk: je aan de wet houden.’

Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee

  • Werkgebied: Goeree-Overflakkee
  • T. 0187 - 496 003
  • E. info@nlgo.nl
  • www.nlgo.nl
  • Verenigingsblad: Sterna, verschijnt drie keer per jaar
  • Kosten lidmaatschap: minimaal € 15,- per jaar
  • Aantal leden: 360

Nieuwsberichten