Vereniging IVN afdeling Walcheren

Doel: IVN-vereniging voor natuur- en milieueducatie, is een vereniging van vrijwilligers, die streeft naar meer natuur en een betere kwaliteit van het milieu.

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

Kennis maakt verantwoordelijk 
Middelburg - ‘Walcheren is prachtig en dat moeten we zo houden’, zegt Len Kapteijn, voorzitter van IVN Walcheren. ‘We doen dat door de mensen bewust te maken van hun directe leefomgeving. De kernactiviteit van onze vereniging is het opleiden van mensen tot natuurgids.’

‘Met deze natuurgidsen verzorgen we vervolgens excursies en rondleidingen,’ vervolgt Kapteijn. ‘Wij brengen door middel van educatie mensen in contact met de natuur. Daardoor gaan mensen zich verantwoordelijk voelen. Verder zijn leden van onze vereniging actief in diverse activiteiten op het gebied van duurzaamheid en milieu. Op de website IVN Nederland staan vele activiteiten die door de circa 180 afdelingen in het land worden georganiseerd. IVN Walcheren kent zo’n 40 actieve leden die meestal via de natuurgidsenopleiding actief geworden zijn.’

Jongeren
‘Het is en blijft lastig om de jeugd te betrekken bij de activiteiten van IVN Walcheren. Dat is dus een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur. IVN ondersteunt daarom Terra Maris bij activiteiten die daar voor jongeren worden georganiseerd. Zelf organiseren we voor jongeren ‘Scharrelkids’ activiteiten en voor ouderen ‘Biowalking’ en ‘Grijs & Groen’ activiteiten.

Duurzaamheid
‘De laatste jaren is duurzaamheid vanzelfsprekend ook bij onze vereniging een belangrijk thema geworden. In ons ledenblad Op de Hoogte verzorgen twee leden interessante bijdragen over deze ontwikkelingen. En we hebben ook een fietsexcursie die helemaal inhaakt op duurzaamheid.’

Biodiversiteit
Ook op Walcheren constateert Kapteijn een afnemende biodiversiteit. ‘Terugloop in soorten vogels, insecten, bomen en planten betekent een verarming van onze leefomgeving.’ Als actueel probleem noemt Len de kustbebouwing. IVN Walcheren heeft de protesten daartegen gesteund.

‘We hebben als IVN Walcheren een levendige relatie met de ZMf,’ zegt Kapteijn. ‘We bezoeken vergaderingen en bijeenkomsten en volgen de zaken waar ZMf zich in het Walcherse mee bezig houdt. We haken aan waar dat kan. Ik hoop dat ook na de recente wisselingen in bestuur en organisatie bij de ZMf alles doorloopt zoals we vanouds gewend waren. Daar heb ik overigens alle vertrouwen in.’

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) afdeling Walcheren

Agenda