Velt afdeling Zeeuwse Eilanden

Velt is een Vlaams-Nederlandse Vereniging voor ecologisch Leven en Tuinieren. In 1974 is Velt opgericht. Op dit moment heeft de vereniging ruim 15.900 leden, verdeeld over c.a. 120 afdelingen. Velt heeft ca. 20 beroepskrachten in dienst.

Velt zet zich actief in voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader van duurzame ontwikkeling. Velt maakt zich sterk voor biodiversiteit en energie- en grondstoffenzuinig productie- en consumptiegedrag door individuen, bedrijven en overheden. Leden van Velt dragen daaraan bij door in hun eigen omgeving betekenis te geven aan ecologisch leven en tuinieren, en door samen te werken in publieke activiteiten. Een hele mond vol, maar kort samengevat is de slogan: Velt, samen Eco-actief!

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

Ecologisch leven en tuinieren
Scherpenisse - Velt is de afkorting van Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. De vereniging is ontstaan in Vlaanderen en doorgebroken naar Nederland. Velt telt inmiddels 150 lokale afdelingen, waarvan Zeeuwse Eilanden er één is.

Bestuurslid Rien Klippel kwam in 2011 voor de eerste keer in contact met Velt op een bijeenkomst in Destelbergen, nabij Gent. ‘Ik was daar voor mijn werk vanuit het Waterschap Scheldestromen. Iemand van Velt gaf daar voorlichting over niet-chemisch onderhoud van particuliere verhardingen. Dat wekte mijn interesse en ik ben lid geworden. In 2013 vroeg Velt me om secretaris te worden van de nieuwe afdeling Zeeuwse Eilanden.’

Spruiten
Hij legt uit dat de vereniging vier pijlers heeft: de moestuin, de siertuin, voeding en ecologisch leven. Een gesprek met Klippel gaat al snel over de zin en de noodzaak daarvan. ‘Het is goed voor de wereld, en ook voor ieders gezondheid.’ Dat licht hij toe aan de hand van spruiten. Van origine zijn die bitter. Dat houdt insecten op afstand, en zou ook de kans op kanker verkleinen. Maar niet iedereen vindt bitter lekker, dus zijn spruiten nu zoeter van smaak, worden ze meer gegeten door rupsen en slakken (die vervolgens bestreden moeten worden) en zijn ze minder gezond.

Gezamenlijke inkoop
Velt organiseert tal van activiteiten rondom ecologisch leven en tuinieren. Zo zijn er excursies, cursussen en workshops over de moestuin. Velt organiseert met biologische boeren uit Zeeland een gezamenlijke inkoop voor biologisch plant- en pootgoed, biologische zaden en fytoftora-resistente pootaardappelen. Sommige leden stellen hun tuin open voor bezoek, en onderling worden er ook zaden geruild. De leden krijgen zes keer per jaar het landelijke blad Seizoenen en kunnen met korting boeken kopen uit het uitgebreide Velt-assortiment.

ZMf
Velt heeft zich aan gesloten bij de ZMf omdat beide verenigingen werken vanuit hetzelfde gedachtegoed. Het levert Velt ook relaties op met andere organisaties en er zijn wel eens cursussen georganiseerd bij de ZMf. Klippel gaat ook naar regiobijeenkomsten, en denkt samen met ZMf-medewerker Melissa Ernst mee over de ontwikkelingen van de Zeeuwse landbouw.

Velt

Nieuwsberichten