Stichting Tuin van Zeeland

Doel: actief bijdragen aan de instandhouding, ontwikkeling en uitbreiding van het natuurschoon op Walcheren, met bijzondere aandacht voor bomen, hagen en overige beplanting, waarbij de cultuurhistorie (Tuin van Zeeland) en ecologische aspecten een belangrijke rol spelen.

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

Een nieuwe boom is nooit hetzelfde
Middelburg - ‘Haal je een boom weg, dan plant je gewoon een nieuwe’, is een gedachte. Maar dat is nooit hetzelfde. Zij die de markante volwassen boom gekend hebben, zullen het jonge boompje niet zo majestueus zien worden.

De Stichting Tuin van Zeeland is ooit begonnen als actiegroep en in de poldercultuur van Nederland geworden tot een overlegorganisatie. Dat geeft meer invloed aan de ‘voorkant’ zodat er nog bijgesteld kan worden. Het bestuur van de stichting houdt zich bezig met omgevingsplannen, kapaanvragen en bouwprojecten en overlegt daarover met gemeenten, Provincie en Waterschap. Marianne Golsteijn, secretaris van het stichtingsbestuur, zegt: ‘Dat gebeurt op eigen initiatief, maar het komt gelukkig steeds meer voor dat instanties zelf contact opnemen met ons. De stichting is belanghebbende bij vergunningaanvragen in geheel Walcheren en kan dus bezwaar maken.’

Oude naam
De Tuin van Zeeland is de oude naam van Walcheren en duidt vooral op de schoonheid van Walcheren zoals die was voor de oorlog. Door de inundatie in 1944 en de herverkaveling daaropvolgend is die schoonheid aangetast, maar gelukkig hier en daar nog in stand. ‘Walcheren heeft nog weinig hoogbouw. Het kleinschalige landschap is aantrekkelijk voor inwoners en recreanten. En de prachtige kust is nog tamelijk ongerept en heel anders dan in de rest van Nederland’, meent de secretaris.

Ogen oren
Andere activiteiten van de stichting en haar donateurs zijn het geven van lezingen en voorlichting tijdens allerlei evenementen. Verder komen er vragen binnen, vaak over (kap)activiteiten die plaatsvinden. Marianne vertelt: ‘Donateurs en omwonenden zijn de ogen en de oren van de stichting. Als deze signalen vroegtijdig komen dan kunnen we hier iets mee doen. Gelukkig communiceren instanties tegenwoordig steeds meer voorafgaand aan (kap)acties, omdat ze weten dat er anders flinke onrust kan ontstaan bij buurtbewoners.’ Marianne vervolgt: ‘Nog steeds is het zo dat bij (bouw)projecten het economisch belang voorop staat. Er wordt heel praktisch gekeken wat de goedkoopste optie is. Onze stichting kijkt naar de landschappelijke effecten vooral op langere termijn. De stichting heeft binnen bestuur en donateurs flink wat kennis die ze gevraagd en ongevraagd kan inzetten. Soms verwijst ze door naar specialisten.’

Tuin van Zeeland