Stichting Rugvin

Doel: Stichting Rugvin richt zich op het uitvoeren van onderzoek gericht op soortendiversiteit, populatiedynamica en gedrag van walvisachtigen in de Noordzee. Daarnaast zet Stichting Rugvin zich in de verzamelde data aan de Nederlandse bevolking uit te dragen door middel van voorlichting en educatie.