Stichting Rugvin

Doel: Stichting Rugvin richt zich op het uitvoeren van onderzoek gericht op soortendiversiteit, populatiedynamica en gedrag van walvisachtigen in de Noordzee. Daarnaast zet Stichting Rugvin zich in de verzamelde data aan de Nederlandse bevolking uit te dragen door middel van voorlichting en educatie.

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

Studio Bruinvis
Velp - Stichting Rugvin bestaat uit vrijwilligers die onderzoek doen naar walvisachtigen in de Nederlandse wateren. De stichting draagt de door tellingen, observaties en op andere wijze vergaarde kennis graag uit.

Frank Zanderink van de Stichting Rugvin zegt: ‘In het Nederlandse deel van de Noordzee komen steeds meer bruinvissen voor. Ook in de Oosterschelde verblijven 30 tot 40 van deze walvisachtigen. Nabij het havenhoofd van Zierikzee zijn heel vaak bruinvissen te zien. Je kunt daar prima te voet of met de fiets komen. Daarom is dit een van de beste plekken van Nederland en Europa om bruinvissen te zien.’

Zien en horen
Samen met haar partners, het Wereld Natuur Fonds, Nationaal Park Oosterschelde, Natuurmonumenten en Gemeente Schouwen-Duiveland heeft de Stichting Rugvin hier in oktober 2016 ‘Studio Bruinvis’ in gebruik genomen. ‘Met Studio Bruinvis wordt het live-geluid van de in de buurt zwemmende bruinRugvinvissen vanaf een afstand van enkele honderden meters overgebracht naar het land waar je ze kunt beluisteren,’ vertelt Frank. ‘Je kunt daar dus de bruinvissen zien en tegelijk horen. Dat is uniek.’

Noordzee
Regelmatig varen vrijwilligers van Rugvin mee met schepen van de Stena Line, om vanaf de brug walvisachtigen te monitoren. Doel hiervan is het verzamelen van data over de aanwezigheid van walvisachtigen in het stuk van de Noordzee, tussen Hoek van Holland en Harwich.

De meest voorkomende walvisachtige in het monitoringsgebied en in de Nederlandse wateren is de bruinvis. In de loop der jaren zijn er ook regelmatig witsnuitdolfijnen gezien. Ook zijn er incidenteel orka’s, een tuimelaar en niet-walvisachtigen zoals een reuzenhaai en zeehonden waargenomen. Op de site van Rugvin vind je jaaroverzichten, kaarten en tabellen terug over de waarnemingen.

Stichting Rugvin