Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon

De stichting KGS is opgericht met als motto. Gezond wonen en werken in de Kanaalzone voor jong en oud.