Stichting Het Zeeuwse Landschap

Doel: het bevorderen van behoud van natuur- en landschapsschoon in Zeeland. Hiertoe koopt Het Zeeuwse Landschap (natuur)terreinen aan en beheert ze.

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

Diversiteit maakt Zeeuwse landschap bijzonder
Heinkenszand - Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) is een terreinbeherende organisatie. Al sinds 1936 zet ze zich in voor het behoud van het weidse Zeeuwse landschap. HZL beheert en beschermt bijna 10.000 hectare aan waardevolle gebieden, verspreid door de hele provincie.

Dankzij veel wandelroutes en uitkijkpunten kan de bezoeker van die gebieden genieten. Ook organiseert de stichting veel excursies. Van de Clingse bossen en het Verdronken Land van Saeftinghe tot de eendenkooi in St. Philipsland en de duinen van Oranjezon. Met een gids van het Zeeuwse Landschap ontdek je die gebieden.

Diversiteit
De diversiteit aan gebieden is wat directeur Marten Hemminga zo bijzonder aan Zeeland vindt: ‘Door de combinatie van land en water hebben we in Zeeland veel verschillende gebieden. Buitendijkse schorren, bossen, getijde wateren, en duinen, noem maar op. Ook de problematiek is heel divers. In sommige gebieden is dat de recreatiedruk, in andere verdroging of vermesting. Dat er predatoren als vossen zijn, heeft voor een gebied met weidevogels een ander effect dan voor een bos. Klimaatverandering zal voor alle gebieden gevolgen hebben. De eerste tekenen zijn nu al te zien. Niet alle veranderingen als gevolg hiervan hoeven negatief te zijn, maar dat er door klimaatverandering dingen anders gaan worden is duidelijk.’

Samenwerking
Het Zeeuws Landschap kent een jarenlange samenwerking met de ZMf. Hemminga: ‘We trekken samen op bij onderwerpen waar we dat belangrijk vinden. Soms is dat gewoon nodig, omdat het om grote onderwerpen gaat. Bij andere dossiers is het verstandiger om de taken te verdelen en ieder vanuit de eigen mogelijkheden te laten handelen.’

Delta Natuurlijk
Ook met andere organisaties werkt HZL samen. Met een aantal Zeeuwse, Brabantse, Zuid-Hollandse en landelijke natuur- en milieuorganisaties vormt HZL de Coalitie Delta Natuurlijk. ‘De coalitie streeft naar een ecologisch gezonde en veerkrachtige Delta door niet tégen de natuurlijke processen in, maar mét deze processen mee de kwaliteit te verbeteren, de functionaliteit te vergroten en het beheer efficiënter te maken. Daarbij rekening houdend met opgebouwde veiligheid en in balans met een duurzaam economisch ontwikkelingsperspectief.’

Stichting Het Zeeuwse Landschap