Stichting Duinbehoud Zeeland

Doel: het bewaken en behartigen van de belangen van natuur en landschap van de duinen.

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

Wat is de Zeeuwse kust zonder duinen?
Leiden - De duinen. Ze beschermen ons tegen de zee, hebben een bijzondere geologie, vertonen een grote natuurlijke dynamiek en hebben een hoge biodiversiteit. En ze zijn een attractie. Het hoogste duin van Zeeland, + 50 meter bij Zoutelande, biedt bijvoorbeeld een prachtig panorama over Walcheren.

Arnoud van der Meulen is manager van stichting Duinbehoud. ‘Stichting Duinbehoud is een landelijke organisatie, met lokale werkgroepen en consulenten. De stichting zet zich in voor de bescherming van het natuurlijk milieu in de duinen en aangrenzende gebieden, voor de planten en dieren die er leven en voor de mensen die ervan willen genieten. We doen dat door onze visie in te brengen in overleg, door middel van publiekscampagnes en - als er geen andere oplossing is - door middel van procedures. Verder informeren we mensen over de waarden en de bedreigingen van het kustlandschap, onder andere middels het tijdschrift Duin, onze website en onze social media. De relatie met de ZMf wordt vooral onderhouden door de duinconsulenten en de werkgroep Midden-Zeeland. De ZMf is net als Stichting Duinbehoud één van de initiatiefnemers van de campagne Bescherm de Kust. Beide organisaties trekken vaak gezamenlijk op in procedures tegen ongewenste ontwikkelingen.’

Stikstofdepositie
Als grootste natuur- en milieuproblemen voor de duinen in Zeeland ziet hij stikstofdepositie. Daardoor verruigt de duinvegetatie. Zeldzame plantensoorten verdwijnen. Een ander probleem is het structureel ‘knagen’ aan de natuurwaarden en het natuurlandschap door andere ruimtelijke functies. Dat is bijvoorbeeld de bebouwing aan de randen van de natuurgebieden. Verder wordt het natuurlijke karakter van de duinen aangetast door de uitbreiding van het wegen- en fietspadennetwerk en door de verbreding, verlichting en verharding van de duinovergangen naar het strand. De stichting vindt ook dat de duinen tussen Westkapelle en Vlissingen onvoldoende beschermd zijn. ‘Ze zouden aangewezen moeten worden als Natura 2000 gebied.

Stichting Duinbehoud

  • Werkgebied: Nederlandse kust. Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden
  • T. 071 - 514 37 19
  • E. stichting@duinbehoud.nl
  • www.duinbehoud.nl
  • Verenigingsblad: Duin, verschijnt elk kwartaal
  • Kosten lidmaatschap: donateur vanaf € 17,-
  • Aantal donateurs: 1.200

Nieuwsberichten