Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland

Doel: het in stand houden van de natuurlijke en landschappelijke waarden van de Zak van Zuid-Beveland, door het geven van een visie op/meedenken over de ontwikkeling van de Zak.

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

Eén van de mooiste polderlandschappen van Nederland
‘Op de hogere kreekruggen pieken de kerktorens van grote en kleine dorpen. Overal zijn boerderijen te zien, dikwijls met de kenmerkende wit omlijnde zwarte schuren. Een fijnmazig netwerk van dijken overheerst. Ideaal om er te wandelen of te fietsen, te genieten en te ontdekken.’ De doelstelling van de BZZB is het in stand houden van dat moois, en het tegenhouden van negatieve invloeden daarop.

Snelweg
De bedreiging die leidde tot de oprichting van de BZZB was de aanleg van de Westerscheldetunnel, met een vierbaans ontsluitingsweg dwars door de Zak van Zuid-Beveland. Die weg is uiteindelijk aangelegd ten westen van de Zak, maar de BZZB zag daarin geen reden om zich op te heffen.

Vertrouwen
‘Er blijven voortdurend planologische ontwikkelingen waar we op in moeten spelen. In de gemeente Borsele, maar ook in de omgeving, volgens secretaris Maatje van der Stel. ‘Neem de ontwikkelingen in het Sloegebied. Daar is een bestemmingsplan in de maak waarin wordt geknabbeld aan de groene ruimte aan de rand van de Zak, in de vorm van een toekomstig bedrijventerrein Sloepoort. Terwijl Zeeland Seaports nog genoeg braakliggend bedrijventerrein heeft. We zijn blij dat we in dit soort zaken kunnen samenwerken met de ZMf. Ja, het is niet mijn hobby, maar het is wel nodig.’ Ze gelooft bedrijven en overheden niet zonder meer op hun blauwe ogen: ‘De trend in de omgevingswetgeving is: minder regels, meer vertrouwen. Dat klinkt mooi, maar dat vertrouwen moet wel worden verdiend. En zolang economische vooruitgang zo belangrijk is moeten we de ontwikkelingen toch echt in de gaten houden.’

Nieuwe elementen
Dat klinkt allemaal nogal somber, maar Van der Stel kan zeker wel genieten van haar omgeving. Daar wil ze goed voor zorgen, en ze hoopt dat anderen dat ook doen. ‘De BZZB wil niet alleen negatieve ontwikkelingen tegenhouden, maar pleit ook voor het aanleggen van nieuwe elementen in het landschap: hagen, houtwallen, bomen, natuurvriendelijke oevers, watergangen, poelen, drinkputten. Dat kan dan gelijk op gaan met betere ontsluiting van het boerenland, aandacht voor onverharde paden en wegelingen.’

Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland

  • Werkgebied: De Zak van Zuid-Beveland
  • T. 0113 - 649 536
  • E. via contactformulier website
  • www.bzzb.nl
  • Nieuwsbrief: drie keer per jaar
  • Donatie: minimaal € 8,-
  • Aantal donateurs: 250

Nieuwsberichten