Natuurvereniging Tholen

Doel: het vergaren en uitdragen van kennis van de natuur en het bevorderen van de natuur-, landschaps- en milieubescherming op Tholen.

Natuurvereniging Tholen, opgericht 1983. In het logo zit de meekrapplant , de rubia tinctorum. Aantal leden bijna 90 personen en gezinnen (er is ook een gezinslidmaatschap).

 Activiteiten: er zijn werkgroepen voor vogels, planten, planologie, landschap en gidsen. De vereniging organiseert excursies te voet en per fiets, lezingen, werken in het landschap (wilgen knotten) en cursussen.

Het verenigingsblad Rubia Tinctorum verschijnt tweemaal per jaar.

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

Op Tholen heerst nog rust
Tholen - Tholen staat bekend om de zondagsrust. Daar heeft Erwin Raas, voorzitter van de Natuurvereniging Tholen geen moeite mee. Wat hem betreft maakt de gemeente promotie voor de rust en de ruimte op het eiland. ‘Daar kun je als natuurvereniging niet op tegen zijn.’

Als vogelaar kan hij enorm genieten van de Schotsman, de slikken langs de Oosterschelde tussen Sint-Maartensdijk en Stavenisse. ‘In de trektijd zitten daar duizenden vogels. Ik zag daar bijvoorbeeld een slechtvalk op een paaltje op zijn gemak een prooi uitzoeken.’ Als voorzitter van de vereniging geniet hij er ook van hoe andere werkgroepen bezig zijn. ‘Ik heb een hoop over paddenstoelen opgestoken en over hoe zeewier duurzaam voedsel kan zijn. Mijn dochter van acht doet mee aan de jeugdactiviteiten. Op de foto zie je hoe ze op de dijk bij de Schelphoek hun vondsten bewonderen.’

Landschap
‘Onze vereniging biedt wat extra’s aan mensen die van de natuur houden. De leden trekken er graag op uit,’ zegt Raas. Het Thoolse landschap nodigt daartoe uit. Het is gevarieerd, met buitendijkse schorren en slikken, binnendijkse inlagen en oudland zoals de laag gelegen Weihoek. Ook het Rammegors is een bezoek waard. Daar is de successie opnieuw begonnen, nu het gebied weer onder de invloed van het getij is gebracht. De leden van de natuurvereniging steken ook de handen uit de mouwen. ‘We hebben een stuk zoet schor langs het Schelde-Rijnkanaal geadopteerd. Je ziet hoe met wat landschapsbeheer de rijkdom van vlinders en orchideeën enorm toeneemt.’

Positief
De natuurvereniging is positief ingesteld. ‘We proberen met de overheid en ondernemers mee te denken. Voorbeelden zijn de aanleg van een park met zonnepanelen en de vergroening van campings. Maar ook bij ons zie je ongewenste ontwikkelingen zoals de verstening van het landschap en mensen die zich niet aan de regels houden. Ondernemers die bijvoorbeeld permanente bewoning toestaan in recreatiebungalows. Mensen die met quads over de dijken scheuren of hun honden los over de schorren laten rennen. Het ontbreekt wel eens aan handhaving.’

Natuurvereniging Tholen

  • Werkgebied: Tholen en Sint-Philipsland
  • T. 0166 - 664 128
  • E. info@natutholen.nl
  • www.natutholen.nl
  • Verenigingsblad: Licht op GROEN, verschijnt twee keer per jaar
  • Kosten lidmaatschap: € 17,- per gezin per jaar
  • Aantal leden: 100