Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje

Doel: het behartigen van natuurbeschermingsbelangen in West-Zeeuws-Vlaanderen.

 

 

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

Visdiefjes en Kiekendieven zijn onze toekomst
Oostburg - Het werkgebied van Natuurbeschermings-vereniging ’t Duumpje is West-Zeeuws-Vlaanderen. Denk aan de Noordzee, Het Zwin, de Verdronken Zwarte Polder, de Westerschelde. En achter de kuststrook de polders met hun cultuurhistorische structuren, de voormalige inundatiegebieden en de natuurlijke kreken.

Jo Timmers is voorzitter van ’t Duumpje: ’We doen al zestig jaar aan lokaal georganiseerde natuurbescherming in West-Zeeuws-Vlaanderen. Dat kunnen we dankzij een kleine, maar duurzame kern van sterk betrokken doeners. Eigenlijk doen we best veel. De werkgroep Planologie heeft de focus op de ruimtelijke ontwikkelingen. We nemen proactief deel aan bestuurlijk en maatschappelijk overleg en streven naar samenwerking met terreinbeheerders, zusterorganisaties en overheden.

We proberen aantasting van natuur en landschap te benoemen en beschermende en herstellende maatregelen te initiëren. Zelf voeren we ook actief landschapsbeheer uit, bijvoorbeeld met onze knotploeg. Door educatie en voorlichting werken we aan een regionaal draagvlak voor natuurbescherming. En natuurlijk bieden we een platform aan enthousiaste natuurliefhebbers.’

Visdiefjes en Kiekendieven
‘Wat we ook belangrijk vinden is het ontwikkelen en doorgeven van de kennis van streekgebonden flora en fauna. We investeren in een toekomstige generatie via de jeugdwerkgroepen ‘Visdiefjes’ en ‘Kiekendieven’. We streven naar de instroom van nieuwe enthousiaste jonge leden.’

Handhaving
‘Dat is nog niet alles,’ vervolgt Timmers. ‘Met een kritische oog volgen we de handhaving van wettelijke bepalingen. Het handhavingsbeleid van de gemeente Sluis laat veel te wensen over. Het ontbreekt aan draagvlak voor natuur in het bestuur van Sluis. We maken ons ook zorgen over het maaibeleid voor de wegbermen van het Waterschap.

Als grootste natuur- en milieuprobleem in ons werkgebied zien we de ruimtelijke invulling van de kuststreek. Hopelijk komt er met de Kustvisie van de Provincie wat extra regie. Waar het zaken betreft, waarin onze kennis te kort schiet, doen we graag een beroep op de professionaliteit van de ZMf. De responstijd is dan ook vaak belangrijk. En voor regio overschrijdende thema’s vertrouwen wij erop, dat de ZMf initiatiefnemer is.’

Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje

  • Werkgebied: West-Zeeuws-Vlaanderen
  • T. 0187 - 496 003
  • E. secretariaat@duumpje.nl
  • www.duumpje.nl
  • Verenigingsblad: ’t Duumpje, verschijnt vier keer per jaar
  • Kosten lidmaatschap: minimaal € 15,- per jaar
  • Aantal leden: 400

Nieuwsberichten