Natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland

Doel: opkomen voor de belangen van natuur en landschap, door verschillende werkgroepen, actief terreinbeheer en gidsen.

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

Grenzen aan groei recreatie
Kerkwerve - De Heerenkeet is een prachtige plek om af te spreken. Het restaurant ligt langs de Oosterschelde aan het begin van de vogelboulevard, in het hart van Plan Tureluur. Dit plan veranderde de Zuidkust van Schouwen van een landbouwgebied in een natuurgebied. De tureluur, de vogel met oranje snavel en lange poten, is het symbool.

We spreken met John Beijersbergen, gepensioneerd bioloog en bestuurslid van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland (NVSD). Hij is ook eindredacteur van het blad Sterna, dat de NVSD samen met de natuurvereniging op Goeree-Overflakkee uitgeeft. Sterna is bezig aan de 62ste jaargang! Het blad blinkt uit in fotografie en verhalen over de flora en fauna op de eilanden en kan putten uit een rijk archief met dagboeken en reisverslagen over het landschap van vroeger. Populair is ook de rubriek met vogelwaarnemingen.

Plan Tureluur
Plan Tureluur heeft de natuur op Schouwen verrijkt. Het was een immense klus om de landbouwgronden achter de dijken uit de productie te nemen, de drainages te verwijderen en de versnippering van percelen ongedaan te maken. De natuur staat hier ook ten dienste van de recreant met de aanleg van wandel- en fietspaden en de bouw van uitkijktorens. ‘Maar er zijn grenzen aan de groei van recreatie’, stelt Beijersbergen. Hij vindt dat de gemeente een te liberaal beleid voert. ‘De natuur moet op Schouwen-Duiveland honderd procent ten dienste van de recreatie staan. Daardoor is de planologische druk enorm.’ De NVSD komt dan ook regelmatig in het geweer, tot aan de Raad van State toe.

Plan Brouwerseiland
Anno 2017 loopt er een bezwaar tegen het Plan Brouwerseiland dat de aanleg van een archipel in het Grevelingen beoogt met vakantiewoningen en ligplaatsen voor watersporters. ‘We maken helaas te vaak mee dat er bij de overheden te weinig kennis van de natuur is, waardoor wij genoodzaakt zijn in actie te komen,’ zegt Beijersbergen.
De actie ‘Bescherm de Kust’, die van harte door de NVSD ondersteund wordt, ontving maar liefst 12.000 adhesiebetuigingen. Maar de NVSD telt ook zijn zegeningen. ‘De verdroging van de duinen wordt bestreden. De Vroonweg is als doorgaande autoweg verwijderd. Inlagen en karrenvelden zijn hersteld. Er is wel wat gebeurd hier,’ besluit Beijersbergen positief.

Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland

  • Werkgebied: Schouwen-Duiveland
  • T. 0111 - 671 265
  • E. scretariaat@nvsd.nl
  • www.nvsd.nl
  • Verenigingsblad: Sterna, verschijnt drie keer per jaar
  • Kosten lidmaatschap: minimaal € 15,- per jaar
  • Aantal leden: 400

Nieuwsberichten