KNNV Vereniging voor Veldbiologie, afdeling Bevelanden

Doel: actief bezig zijn met de natuur, onder meer inventariseren van planten en dieren in natuurgebieden. Werkgebied met name Noord- en Zuid-Beveland. Aantal leden en donateurs ongeveer 150.

Er zijn zeven werkgroepen en wel voor: planten, slakken, heemtuin, strand, paddenstoelen, beheer en vogels. Verenigingblad is ’t Heelblaadje verschijnt vijfmaal per jaar.

Bijzondere activiteit is de jaarlijkse uitreiking van de Ruige Anjer aan een persoon of organisatie die zich erg verdienstelijk maakt voor de natuur in Zeeland.

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

Wij monitoren de natuurling
Wemelding - Johan Eckhardt is huisarts en voorzitter van KNNV afdeling Bevelanden. Hij zegt over zijn afdeling: ‘Wat ons bindt is de interesse in veldbiologie. Dat is een behoorlijk breed terrein. Dat zie je aan alle verschillende werkgroepen.’

Vogels, planten, paddenstoelen. Er wordt van alles bestudeerd en geïnventariseerd. Een aparte categorie is de werkgroep Beheer. Die hooit in de zomer en knot in de winter, vooral in de Rietput, een natuurterrein bij het Goese Sas. Eckhardt prijst de algemene kennis onder de leden. ‘Die is onwaarschijnlijk groot.’

Vergrijzing
Ook de KNNV vergrijst. Eckhardt: ‘De vogelwerkgroep is de enige die nog jonge mensen onder de 18 trekt. Een bedreiging voor een vereniging als de onze is dat mensen landelijk georganiseerd raken bij organisaties als Floron en Sovon. Dan komen ze los te staan van de KNNV.’ Dat vindt hij jammer, ‘want wij hebben veel te bieden.’

Lepelaars
De contacten met de ZMf liepen veelal via de planologiewerkgroep. Die is enkele jaren geleden opgeheven bij gebrek aan voldoende actieve leden. Maar de planologische ontwikkelingen op de Bevelanden worden door de afdeling nog goed in de gaten gehouden. Soms samen met de ZMf, zoals de bezwaren tegen een omvangrijke recreatieve ontwikkeling (huizen, golfbaan) bij het Bokkegat op Noord-Beveland. Echter ook alleen. Met enige trots noemt Eckhardt de inzet voor de broedende lepelaars in het Sloegebied.

Actie
Hij heeft enige moeite met de nieuwe groene koers van de ZMf. ‘Die mag niet te vrijblijvend zijn; er is juist tegenwicht nodig om allerlei ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor de natuur te keren. Genoeg werk aan de winkel,’ beklemtoont Eckhardt. Als voorbeelden noemt hij de lichtvervuiling, verschimmeling van dorpen en de strijd tegen windmolens. ‘Ik heb het idee dat de ZMf vooral door mee te praten invloed wil uitoefenen. Maar op een gegeven moment is er ook actie nodig. Daar hebben we de ZMf voor. Wij monitoren wel de natuur, daar zijn wij goed in.’ Tot slot vragen we naar Johans favoriete natuurgebied. Dat is de Schotsman. ‘Met zijn nachtegalen en orchideeën en het volledig natuurlijke strand tegen de Veerse Dam.’

KNNV afdeling Bevelanden

Nieuwsberichten