KNNV afdeling Walcheren, vereniging voor Veldbiologie

Doel: het beleven, onderzoeken en beschermen van de natuur, door middel van lezingen, excursies, werkgroepen en zonodig het maken van bezwaar tegen aantasting van natuur en landschap.

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

In de voetsporen van Jac. P. Thijsse
Grijpskerke - Jac. P. Thijsse en zijn vriend Eli Heimans stonden aan de wieg van de Nederlandse natuurbescherming. Zij reisden heel het land af, inventariseerden flora en fauna en publiceerden daarover onder andere in de Verkade-albums en het tijdschrift ‘De Levende Natuur’.

Zij waren de oprichters van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV, 1931). Op de website staat te lezen: ‘Alle activiteiten van de KNNV zijn gericht op natuurstudie, natuureducatie, natuurbeheer en natuurbescherming.’ Peter Sneltjes is secretaris van de KNNV, afdeling Walcheren. Hij zegt: ‘De KNNV afdeling Walcheren is een vereniging met een aantal actieve leden dat zich inzet voor natuurbehoud en kennisoverdracht. Binnen de vereniging worden cursussen gegeven over bijvoorbeeld libellen, zee, flora, fauna en amfibieën. Een van de jaarlijks terugkerende activiteiten is het overzetten van padden tijdens de paartijd in het voorjaar. Wanneer er geen hulp van de KNNV-leden komt, zal een groot deel van de padden omkomen in het verkeer.’

Juridische kennis en procedures
‘Eén van de belangrijke pijlers van de vereniging is de natuurbescherming. Het beschermen van de natuur vraagt door onder andere stijgende recreatiedruk, toenemende verstedelijking, wegenbouw en industrialisatie veel aandacht van het bestuur. De vereniging beschikt niet over voldoende financiële middelen en juridische kennis om juridische procedures te voeren. Daartoe heeft de vereniging zich aangesloten bij de ZMf. Een van de bestuursleden vervult de functie van ‘coördinator natuurbescherming’. Enkele leden uit de vereniging vormen de vaste kern rond de coördinator. In deze groep worden (potentiële) bedreigingen van natuur en landschap op Walcheren besproken en worden activiteiten voorbereid. Periodiek worden door de coördinator natuurbescherming en een gedelegeerd verenigingslid de diverse bijeenkomsten van de ZMf bijgewoond.’

Diversiteit
Sneltjes zegt dat er op Walcheren, zoals op zoveel plaatsen in Nederland, veel landschapsschoon is verdwenen. ‘Maar er blijft ook veel te genieten, vooral door de diversiteit van Walcheren. Het landschap varieert hier van bossen, duinen, slikken, strand en zee tot akkers en weiland met sloten. Binnen onze vereniging is er voor elk wat wils.’

KNNV Walcheren