Benegora

Doel: BENEGORA is een grensoverschrijdende milieuvereniging, bestaande uit een Nederlandse vereniging en een Belgische VZW en een stichting. Het gebied west Noord Brabant in Nederland, Oost Zeeland en de provincie Antwerpen in België als werkingsgebied.

Lees hier het verhaal uit Wantij mei 2017

Stop Doel en uitbreiding intensieve veeteelt
Woensdrecht - ‘Benegora betekent Belgisch Nederlands Grensoverleg Regio Antwerpen. Wij zijn een grensoverschrijdende milieuvereniging, zowel wat de grens met België betreft, als de grens met Zeeland. Vandaar dat we ook bij de ZMf zijn aangesloten’, zegt Bert Zwiers, secretaris en penningmeester van de vereniging.

We spreken hem en voorzitter Jan Andriese in Woensdrecht. Aan de horizon zie je de kranen, koeltorens en rokende pijpen van het haven- en industriegebied van Antwerpen. Het is een van de grootste chemiecomplexen ter wereld. Het lawaai, de lichthinder en de luchtvervuiling houden niet bij de grens op. ‘Daar zijn we in het begin, 45 jaar geleden, heel druk mee geweest’, zegt Zwiers. ‘Er was hier niet, zoals in Rijnmond, een netwerk van snuffelpalen. Burgers rapporteerden de overlast van stank- en lawaai aan ons. Benegora heeft toen een rapport door de Universiteit van Utrecht laten maken en druk op de Provincie Noord-Brabant uitgeoefend. Er zijn twee meetstations in Ossendrecht en Woensdrecht gekomen. Gelukkig is de luchtkwaliteit door vooral Europese wetgeving tegenwoordig flink verbeterd. Maar we houden nog steeds de vinger aan de pols, bijvoorbeeld bij de uitbreidingen van BASF.’

Doel
Hemelsbreed nog geen 15 kilometer van Woensdrecht vandaan staan de kerncentrales van Doel. ‘De scheurtjes in een reactorvat en de verlenging van de levensduur van de kerncentrales baren ons grote zorgen’, zegt Andriese. Benegora organiseerde samen met Wise, Greenpeace, de BMF en de ZMf informatieavonden in Goes en Bergen op Zoom die druk bezocht werden. ‘We willen een grensoverschrijdende MER (milieueffectrapportage) nu de kerncentrales langer doordraaien.’ De laatste tijd richt Benegora ook de pijlen op de overlast van de intensieve veeteelt. ‘We willen geen uitbreidingen.’

Brabantse Wal
De milieuvereniging is ook educatief actief. Er werden bijvoorbeeld lespakketten voor het basis- en voortgezet onderwijs gemaakt over water en lucht. Benegora is een van de oprichters van Stichting De Brabantse Wal die het aardkundig waardevolle landschap op de grens van zand en klei promoot. ‘We hebben geologische profielen van de Boudewijngroeve in Ossendrecht laten maken. En een dvd over het landschapsschoon.’

Benegora

  • Werkgebied: West-Brabant, Oost-Zeeland, Antwerpen
  • T. 0164 - 613 422
  • E. bertzwiers@kpnmail.nl
  • www.benegora.nl
  • Verenigingsblad: Benegora Info, verschijnt twee tot drie keer per jaar
  • Kosten lidmaatschap: minimaal € 11,- per jaar
  • Aantal leden: 135