Levendig verkiezingsdebat in ZB

27 maart 2019

Na de Klimaatmars van vrijdagmiddag 15 maart konden de marcheerders meteen aanschuiven bij het Verkiezingsdebat Klimaat en Natuur in de Zeeuwse Bibliotheek. Het debat was georganiseerd door ZMf samen met Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten. Elf van de veertien politieke partijen die zich voor de provinciale verkiezingen van Zeeland hadden ingeschreven, deden mee aan het levendige debat.

De deelnemers lieten merken wel degelijk een groen hart te hebben voor natuur en milieu. Dit was voor ons geen grote verrassing, want ook in de meeste verkiezingsprogramma’s is hiervoor de nodige  aandacht. Hopelijk komt dit de komende vier jaar ook terug in het provinciaal beleid.

De politici kruisten de degens met elkaar over onderwerpen als het terugdringen van de CO2-uitstoot, de kustvisie,  kernenergie, de natuurinclusieve landbouw, landschappelijke inpassing van de energietransitie en het afronden van het Natuurnetwerk Zeeland.

Het publiek liet zich niet onberoerd en de goedkeuring of afkeuring werd soms niet onder stoelen of banken geschoven, maar dan wel op een gepaste wijze. Er was ruimte voor vragen vanuit het publiek, en zoals wel vaker het geval is, waren er meer vragen dan dat er tijd beschikbaar was.

Al met al kijken wij tevreden terug op het debat. De discussies waren soms best pittig, maar tegelijkertijd bleef het  geanimeerd en met elf deelnemers was het voor de politici wel dringen om hun (groene) punten te kunnen maken. Er was voldoende publieke belangstelling dus men stond niet voor lege stoelen te praten. Of de toehoorders na het debat er allemaal uit zijn en wisten wat ze nu op 20 maart moesten stemmen, blijft echter gissen.

Foto: Roland van Tilborg

Nieuwsberichten