Infobijeenkomst warmtepompen in Kapelle

22 februari 2018
Tijd:  20.00 uur
Locatie:  Het gemeentehuis in Kapelle (Kerkplein 1)

Er komt heel wat kijken bij het aanschaffen van een warmtepomp. Daarom organiseert Het Warmte Effect zeven informatiebijeenkomsten voor particulieren. Tijdens de bijeenkomsten krijgen bezoekers onafhankelijke informatie over verschillende soorten warmtepompen en over het aanschaffen van warmtepompen. De leverancier van Het Warmte Effect is aanwezig en er is voldoende ruimte voor de aanwezigen om persoonlijke vragen te stellen.

Warmtepomp voor monumentenpanden 
De gemeente Middelburg neemt samen met partners uit andere Europese landen deel aan het Interreg Europe Project VIOLET. Het doel is om historisch waardevolle gebouwen te behouden voor de toekomst door ze energiezuiniger te maken. De gemeente en Het Warmte Effect willen eigenaren hierbij helpen, daarom organiseren zij gezamenlijk de informatiebijeenkomst op 1 maart specifiek voor mensen die in een monumentenpand wonen. Wanneer u in een monumenten pand woont is het namelijk zeker ook mogelijk om een warmtepomp aan te schaffen.

De eerst volgende bijeenkomst is op:

Overige activiteiten