Gemeente Terneuzen biedt ruimte aan natuur in Koegorspolder

10 oktober 2018

Gemeente Terneuzen geeft biodiversiteit in de Koegorspolder een impuls. Tevens wordt daar een waterberging gerealiseerd. Het initiatief maakt onderdeel uit van het project 2B Connect dat ten doel heeft bedrijventerreinen te vergroenen. In Zeeland zijn Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. Wethouder Van Assche van gemeente Terneuzen onthulde op maandagochtend 8 oktober het informatiebord en presenteerde de plannen.

Wethouder Ben van Assche: ‘Het combineren van functies is belangrijk. Zo biedt de Koegorspolder kansen voor natuur én waterberging.’ Komend jaar worden er waterpartijen gegraven met flauwe oevers, die zorgen voor extra natuur en extra waterberging om overstroming te voorkomen. Daarnaast zijn er bloemrijke graslanden en -stroken ingezaaid en zijn er diverse streekeigen landschapselementen aangelegd als vogelbosjes, een hoogstamboomgaard, poelen, knotbomen en laanbomen. ‘De knotwilg biedt een woonplek voor de steenuil, in de gegraven poelen kunnen amfibieën als de kamsalamander huizen en de laanbomen zijn voor vleermuizen een geschikte woonplek en trekroute’, aldus Rudie Geus van Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Ook zijn er diverse oude fruitrassen aangeplant en is er een wandelroute aangelegd, dus als het fruit rijp is, proef dan gerust een appel, peer, pruim of noot.

De bovenstaande natuurmaatregelen maken onderdeel uit van het biodiversiteitsplan voor de gehele Koegorspolder, waar naast de gemeente, diverse bedrijven aan meewerken als North Seaports, Yara en Heros. De aanleg van de natuur wordt mede mogelijk gemaakt vanuit het Europese project 2B Connect. Vier jaar lang, tot december 2019, zetten 26 partners in de grensstreek België-Nederland zich binnen het Interregproject ‘2B Connect’ in voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Meer dan 70 bedrijven in deze regio zullen hun terreinen groener inrichten zodat de lokale natuur alle kansen krijgt. Daarnaast reikt het project verschillende instrumenten aan om ook andere bedrijven te helpen werken aan biodiversiteit. Groeninrichting van bedrijventerreinen biedt niet alleen kansen voor lokale dieren en planten, maar draagt ook bij aan de (grensoverschrijdende) verbinding van natuurgebieden en zorgt voor een aangename omgeving om te werken of te fietsen.

Nieuwsberichten