Geen extra wooneenheden op Landgoed De Pluimpot

11 januari 2019

Op Landgoed De Pluimpot op Tholen willen de eigenaren 15 extra wooneenheden realiseren. Dit is strijdig met het doel voor landgoederen: natuur- en landschapsontwikkeling.

De bestaande natuurwaarden zullen te zeer geschaad worden. Wij verzoeken de gemeente af te zien van het opstellen van een nieuwe bestemmingsplan dat het mogelijk moet maken om het bouwvolume binnen Landgoed De Pluimpot op te knippen in meerdere eenheden.

De ZMf heeft een brief verzonden naar de Gemeenteraad Tholen. U kunt hier de brief downloaden.

Nieuwsberichten