Eerste resultaten monitoring getijdenturbines Oosterschelde positief

17 juli 2018

Sinds november 2015 zijn in de Oosterschelde getijdenturbines in werking en worden de effecten van de getijdencentrale uitgebreid gemonitord. Het onderzoek naar de getijdencentrale in de Oosterschelde brengt de mogelijke effecten in kaart op het systeem van de Oosterschelde, zoals stroming, zandhonger en morfologie, naar mogelijke gevolgen voor zeezoogdieren (bruinvissen en zeehonden) en de energieopbrengst van de centrale. De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat de effecten van de getijdecentrale op de Oosterschelde klein zijn.

Duurzame energiebron
Nieuwe manieren om duurzaam energie op te wekken zijn in deze tijd hard nodig. Hoe voorspelbaarder hoe beter. Getijdenenergie is zo voorspelbaar als de stand van de maan en daarmee een welkome basislast in de toekomstige mix van duurzame energie. Een van de eerste centrales, die elektriciteit op werkt uit de kracht van getijdenstroming, hangt in een van de openingen van de Oosterscheldekering.

Zandhonger
De resultaten van het eerste jaar van het monitoringsproject zijn beschreven in de tussentijdse rapportage Monitoring Getijdenturbines Oosterscheldekering. De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat de effecten van de getijdecentrale op de stroming minder groot is dan aangenomen. De effecten van de centrale op getijde veroorzaakt een verwaarloosbaar effect op de sedimentprocessen als zandhonger. Door middel van modelberekeningen zullen mogelijke veranderingen verder doorgerekend worden. De trends in aantallen zeezoogdieren (zeehonden en bruinvissen) laat geen significante verandering zien na de plaatsing van de getijdecentrale en er is geen bewijs voor doodsoorzaken gerelateerd aan de getijdencentrale.

Stakeholderbijeenkomst oktober 2018
Het monitoringsproject loopt tot augustus 2018. De resultaten van het monitoringstraject en vervolg van het project worden uitgebreid gedeeld tijdens een tweede stakeholderbijeenkomst die wordt georganiseerd door de ZMf in de Zeeuwse Bibliotheek op 2 oktober 2018. Deze bijeenkomst is openbaar. Aanmelden is reeds mogelijk. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van programma OP-Zuid en een bijdrage van de Provincie Zeeland en uitgevoerd door kennisinstellingen Deltares, TU Delft, Wageningen Marine Research en Universiteit Utrecht.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid en Provincie Zeeland.

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst!

 

Nieuwsberichten