Eerste jongen visdieven op broedvogeleiland bij Dow

13 juni 2018

Na overwintering in warmer Afrika hebben ruim 35 visdieven op weg terug naar het noorden een nestplek gevonden op het broedvogeleiland in de spuikom van Dow Benelux, dat in november 2017 is aangelegd. Een veilige plek voor visdieven om te rusten en te broeden, de eerste jongen zijn inmiddels gezien. De aanleg van het broedvogeleiland is onderdeel van het project 2B Connect, een Interreg project om biodiversiteit te realiseren op bedrijventerreinen. In Zeeland wordt het project uitgevoerd door Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en de ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) met financiële steun van de gemeente Terneuzen.

Kraamgeluk
De eerste klein visdiefjes zijn inmiddels geboren, maar we verwachten er nog veel meer, aldus Cees van Houwelingen van Dow. Met dit eiland van 200 m2 bieden Dow en  North Sea Port in samenwerking met Stichting Kustbroedvogelfonds de visdief een veilige plek om te rusten en te broeden. Rondom het eiland zijn planken bevestigd met een omheining van gaas om te voorkomen dat visdiefjongen in het water vallen. Doorlatend worteldoek met daarop een laag grind en kokkelschelpen zorgt voor een gunstige broedbiotoop. En er is voedsel voldoende, je ziet de visdieven af- en aanvliegen naar de nabij gelegen Westerschelde.

Tegengaan van overlast
De gemeente Terneuzen steunt financieel dit initiatief en het project 2B Connect. Met geld uit het potje van Het Landschap Uitvoerings Plan (LUP) hoopt zij de komende jaren meer bedrijventerreinen in Terneuzen te vergroenen en beter in te passen in het landschap. Als het specifiek om de visdief gaat, hoopt de gemeente dat met dit broedeiland de visdief niet of minder uitwijkt naar de sluizen en naar plekken in de stad. Hier zorgde deze stern regelmatig voor overlast.

2B Connect
De aanleg van dit broedvogeleiland is een van de maatregelen uit het Europese project 2B Connect dat zich richt op meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. In de grensstreek België-Nederland zetten 26 partners zich binnen 2B Connect in voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Meer dan 70 bedrijven in deze regio richten hun terreinen groener in zodat de lokale natuur alle kansen krijgt. Ook reikt het project instrumenten aan bedrijven om te werken aan biodiversiteit. Groeninrichting van bedrijventerreinen biedt kansen voor dieren en planten en draagt bij aan de (grensoverschrijdende) verbinding van natuurgebieden en zorgt voor een aangename omgeving om te werken of te fietsen. 2B Connect ontvangt hiervoor meer dan 3 miljoen euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer informatie: www.2b-connect.eu

Nieuwsberichten