Een korte impressie van twee dagen Raad van State Brouwerseiland

10 oktober 2018

Op 26 en 27 september was de zitting bij de Raad van State over Brouwerseiland.

Aan de voorzijde zaten drie Staatsraden, oftewel rechters, geflankeerd door twee mensen van de griffie. Daarvoor zaten naast elkaar meerdere juristen en woordvoerders van de natuurorganisaties, surfers, Brouwerseiland B.V. en de overheden. Daarachter de zaal. Het was in een van de grotere zalen van de Raad van State en terecht ook. Meer dan veertig belangstellenden zaten in de zaal.; juristen, ondernemer en adviseurs, gemeente, provincie, surfers, bewoners en natuurorganisaties. Daarnaast werd er nog gefilmd door Omroep Zeeland, gefilmd voor een documentaire en was de PZC aanwezig.

En toen opende de voorzitter. Een aantal keer ging het over ontvankelijkheid; komt het bezwaar wel in aanmerking voor behandeling. Dat heeft dan weer met allerlei juridische regels te maken. Dit speelde vooral bij S.O.S. Surfspot en bij een particulier. Vanwege die juridische regels moet je wel heel direct getroffen zijn en/of een organisatie zijn die duidelijk als organisatie herkenbaar is (bijv. een vereniging). Ook daarover wordt later uitspraak gedaan door de Raad van State.

Maar veel belangrijker. De inhoud. In twee dagen tijd kwamen vele kritische geluiden langs. Soms hadden wij (de bezwaarmakers) een groot punt. Soms hadden we een minder groot punt te maken.

  • Verdwijnt er nu wel of geen ruimte voor de dagrecreatie? Blijven er wel voldoende parkeerplaatsen? Biedt Brouwerseiland B.V. wel voldoende openbare wegen en strand aan en kan je er wel komen met bijv. een surfplank? Wij vonden dat er onvoldoende ruimte bleef en dat Brouwerseiland onduidelijk was in de afspraken.
  • Er blijken twee windonderzoeken te zijn. De gemeente heeft vooral gekeken naar het eerste windonderzoek. Maar uit het tweede windonderzoek door dezelfde adviseurs blijkt dat er wel degelijk een risico is dat de surfspot minder wind krijgt door de woningen en bossages van Brouwerseiland. Kon dit wel voldoende meegewogen worden door de Gemeenteraad?
  • Wij vinden dat de natuurtoets flinke gebreken vertoont. Wij vinden dat de vergunning op deze wijze niet verstrekt had mogen worden. 5,6 ha aan leefgebied uit het Natura 2000 verdwijnt. Er had een compensatie van natuurgebied moeten zijn. Het geluid door de bouw die twee jaar duurt is niet goed onderzocht. Dit kan veroorzaken dat vogels wegtrekken. En bij het zandtransport tijdens de aanleg komen ze in de Voordelta veel te dicht langs zeehonden met pups in de zomer.  Kortom: er zijn veel effecten op de natuur. Brouwerseiland compenseert dit niet en probeerde bij de Raad van State alle problemen te sussen.

En uiteindelijk geldt bij de Raad van State: alle vragen van de Staatsraden zijn een aanvulling op alle ingediende rapporten, bezwaarschriften en aanvullende bezwaarschriften. Hoe kritisch de vragen van de Staatsraden ook waren, we kunnen er niet uit opmaken of we winnen of verliezen. Hebben we een kans? We hebben een aantal heel kritische geluiden kunnen laten horen. Dat verhoogt de kans op een uitspraak waarbij Brouwerseiland B.V. (deels) niet te realiseren blijkt.

De uitspraak wacht waarschijnlijk nog een tijdje. Wij vermoeden dat in de eerste maanden van volgend jaar een uitspraak volgt. Tot die tijd is het afwachten…

Nieuwsberichten