Doe mee

De ZMf zet zich in voor een gezond milieu, rijke natuur en een mooi landschap samen met inwoners, bedrijven, overheden en lokale natuur en milieuorganisaties.

We zien erop toe dat wettelijke regels voor natuur, milieu en landschap goed worden nageleefd en ondersteunen initiatieven om een mooi en duurzaam Zeeland te realiseren. Dit kunnen wij niet alleen. Daarbij hebben we de steun nodig van onze lidorganisaties en leden. Ook vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage om het werk van de ZMf te ondersteunen. Kom ook in actie om de ZMf te ondersteunen! 

U kunt: