Veerse meer

Veerse meer

Het Veerse meer is ontstaan na afsluiting van de Noordzee door de aanleg van de Veerse Gatdam. Aan de oostkant zorgde de Zandkreekdam voor afsluiting van de Oosterschelde. Hierdoor is begin jaren ’70 de zeearm in een brakwatermeer veranderd, wat negatieve gevolgen had voor de waterkwaliteit. Om zeer verslechterde waterkwaliteit te verbeteren wordt sinds 2004 via een doorlaatkoker weer water vanuit de Oosterschelde binnengelaten. Sindsdien is de waterkwaliteit sterk verbeterd.

Het Veerse meer heeft een rijke onderwaternatuur en is een belangrijk gebied voor vogels. De eilanden in en natuurgebieden rondom het Veerse meer zorgen voor een hoge biodiversiteit.

Het meer heeft belangrijke gebruiksfuncties voor watersport en recreatie. Om deze in goede banen te leiden met behoud van natuurwaarden wordt momenteel gewerkt aan een Veerse meer Visie. In de afgelopen jaren neemt het aantal exoten toe, waaronder een aantal wiersoorten.