Circulaire economie & Duurzaamheid

Circulaire economie & Duurzaamheid

ZMf zet zich in voor een echte circulaire economie. Hierin bestaat geen afval en wordt elk product of elke grondstof weer opnieuw in de keten gebracht.

We hebben in Zeeland, net als in heel Nederland nog een lineaire economisch gedachtegoed: we kopen, gebruiken, en als we klaar zijn met een product gooien we het weg als afval. In een circulaire economie bestaat geen afval meer. Er ontstaan kringlopen door de herwinning van grondstoffen en producten. In een optimale situatie worden deze ketens gesloten en bewaakt door ontwerp, afstemming en samenwerking van alle betrokken partijen. Daarin is er een cruciale rol voor de consument. Daarom richt ZMf zich op het belang van een circulaire beweging vanuit de samenleving, dus vanuit jou en mij.

Biobased

Fossiele grondstoffen zijn eindig en daarom kunnen we er niet eindeloos gebruik van blijven maken. Daarom zien we een waardevolle rol weggelegd voor hernieuwbare biobased, of organische, grondstoffen binnen een circulaire economie. Om een biobased, circulaire economie op gang te brengen leggen wij verbindingen tussen bewoners, ondernemers en de overheid. Op die manier proberen we ketens te sluiten en anderen te inspireren hetzelfde te doen. Zo hebben wij een uitgebreid netwerk van koplopers, die wij ondersteunen in het leveren van hun bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie.