Circulair de zomer in!

11 juli 2018

Binnen ZMf gaan wij komende tijd onze visie en missie verder aanscherpen, dat begint voor mij met terug gaan naar de essentie van de begrippen ‘duurzaamheid’ en ‘circulaire economie’, want intussen wordt er veel met deze woorden gewapperd, waardoor de waarde van deze betekenissen dreigt te verliezen.

Sustainable Development Goals
Sinds mijn aantreden als projectleider duurzaamheid en circulaire economie, verdiep ik mij in de theorie om nog beter te kunnen faciliteren in de praktijk. Ik wil mijn visie en missie de komende tijd aanscherpen.

In de jaren ‘90 kwam het begrip ‘duurzaamheid’ tijdens de middelbare school vaak te spraken. Toen vierde het Brundtland Report ‘Our Common Future’ net zijn 10 jaar jubileum en was ik met een handje vol andere tieners (in het land wat tegenwoordig Eswatini heet) erg gecharmeerd van de sustainable development goals. Nu heeft het woord duurzaamheid zijn kracht voor veel mensen verloren, dat vind ik persoonlijk erg jammer. Er is gelukkig wel een beweging naar een duurzame wereld, maar af en toe is het in de maatschappij nogal gefragmenteerd. Veel van ons werken aan hetzelfde doel maar via een ander pad. Op zich is dat niet erg, als we maar blijven communiceren en kennis delen.

Circulaire Economie
‘Circulaire economie’ of ‘kringloop economie’ is ook geen nieuw begrip (de ‘Club of Rome’ van de jaren ’70 schonk aandacht aan de ‘grenzen aan de groei’). Toch is het blijkbaar ook niet altijd helder in de praktische uitwerking. 

Overal in de wereld lijken mensen in te zien dat het huidige lineaire model niet langer kan, en dat zowel de sociale, ecologische als financiële waarde worden meegenomen in een succesvolle economie. In een circulaire economie blijven afgedankte onderdelen en materialen hun waarde behouden en worden ze ingezet om nieuwe producten te maken. Die combinatie inzetten in het hele proces van een organisatie van een bedrijf vergt veel investering – vooral van tijd en kennis. Maar hoe pak je het aan? Hoe kan de ZMf deze transitie aanjagen? En hoe kunnen wij samen met leden en partners - als consumenten, bedrijven en overheid - elkaar hierin steunen en sturen om op de juiste koers te komen, voor ons allemaal?

Nieuwsberichten