Bomenkap in Zeeland

07 november 2018

Directeur Ira von Harras schreef een ingezonden brief aan de PZC. Hieronder kun je deze lezen.

Reactie op artikel in PZC zaterdag 3 november 2018
Artikel door Rolf Bosboom

Waterschap begint aan kapseizoen.
2458 bomen weg, 1609 erbij

De kop van dit artikel van afgelopen zaterdag zorgt ervoor dat ik meteen het artikel wil lezen. Bomen weg, minder erbij. Dat doet iets met me.

Ik realiseer me dat het kappen van bomen vaak op de emoties inwerkt. Bomen spreken tot de verbeelding en staan vaak symbool voor ‘het leven’. Toch is dit niet de reden waarom ik wil reageren. Bomen zijn namelijk gewoon erg belangrijk. Ze spelen een grote rol in de grootste uitdaging van het huidige moment; klimaatverandering.

’Het kapseizoen gaat weer beginnen. Op 48 plaatsen, verspreid over de provincie, kapt waterschap Scheldestromen tot eind maart bomen. Op 41 plekken plant het nieuwe exemplaren’.

De medewerkers van Waterschap Scheldestromen geven aan dat verkeersveiligheid bovenaan staat. Hiervoor heb ik natuurlijk alle begrip. Toch mist het verhaal iets heel essentieels. Namelijk de rol van bomen in een van de grootste bedreigingen: klimaatverandering.

Het hele land staat momenteel op zijn kop omdat we met een gigantisch gezamenlijke opgave bezig zijn. We moeten versnellen, meer samenwerken en íédereen moet zijn steentje bijdragen. Alle vormen die bijdragen aan klimaatverandering moeten we verkennen en onderzoeken. We moeten vooral ook handelen en veel doen!

De discussie rondom de bomenkap lijkt zich toe te spitsen op een strijd om de plantafstand in een rij. Om de hoeveel meter staat een boom. En daar gaat het gesprek nu steeds over. Maar stellen we onszelf de juiste vraag? Waarom waarderen we bomen zo? Waarom veroorzaakt de kap van bomen maatschappelijke opschudding?

Bomen hebben veel functies, ook wel ecosysteemdiensten. Via fotosynthese produceren ze zuurstof en biomassa en leggen CO2 vast. Bomen helpen bij het opvangen van een deel van de problemen van klimaatverandering. Bomen zijn dus ontzettend belangrijk. Ze zuiveren de lucht, halen de CO2 uit de lucht. Ze maken daardoor de bodem vruchtbaarder. Bomen zijn ook nestgelegenheid voor veel soorten vogels en er komen veel soorten insecten voor op en rondom bomen. Met de vogelstand en insectenstand gaat het niet goed. Door klimaatverandering komen er meer hete zomers. Bomen geven ook nog eens verkoeling. Last but not least bomen geven rust. Oude bomen in het landschap doen beroep op het geluksgevoel van vele generaties. Het geeft het landschap een krachtige sfeer.

Bomen zijn echt enorm belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering. Dus wanneer we 2458 bomen kappen en er 1609 planten schrik ik. Sterker nog, ik wil een sterk pleidooi houden voor een andere aanpak. Ik wil mínstens een boom voor een boom. Het liefst ook op dezelfde plek. Mocht dit niet gaan in verband met veiligheid of andere boomsoorten, dan minstens op een andere plek. Wat mij betreft is dit een wenselijk en noodzakelijk beleid.

Waterschap beweert de juiste route te bewandelen. Het richt zich natuurlijk op hun kerntaak. Nogmaals: ik heb alle begrip en respect voor het belangrijke werk wat ze doen. Wat overigens ook een sterk staaltje is inzake klimaatverandering.

Toch daag ik het Waterschap uit om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Door niet alleen hun directe opdracht uit te voeren, maar om ook hun plek te claimen en verantwoordelijkheid te nemen in onze gezamenlijke aanpak van klimaatverandering, waarbij juist bomen een bijdrage leveren; ook bij bomen!

Ira von Harras,
directeur ZMf 

 

 

Nieuwsberichten