Algemene ledenvergadering 29 mei 2018

29 mei 2018
Tijd:  19.30 uur
Locatie:  De Schelphoek, Serooskerkseweg 24, 4327 SE Serooskerke (Schouwen-Duiveland)

Op dinsdagavond 29 mei 2018 wordt de Algemene Ledenvergadering van de ZMf gehouden.

Noteer deze datum in uw agenda! U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom. We starten om 19.30 uur met de vergadering. Ook niet-leden zijn van harte welkom!

U kunt zich direct hier aanmelden voor de ledenvergadering.

Stukken om te downloaden 

Het themadeel van deze vergadering gaat over natuurinclusieve landbouw; een nieuw begrip, met potentie. Het is een stap om de tegenstelling tussen landbouw en natuur te overbruggen. Het is een vorm van duurzame landbouw die optimaal gebruik maakt van de natuurlijke omgeving en die integreert in de bedrijfsvoering. Ofwel natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, met een positief effect op biodiversiteit.

Een goed voorbeeld van samen experimenteren met natuurinclusieve landbouw ligt op Schouwen-Duiveland. Binnen het akkervogelproject van Stichting Het Zeeuwse Landschap in Burghsluis. Zij werkt hier samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Vogelbescherming en tien boeren. Het project werkt samen met boeren om akkervogels te beschermen. Er wordt onderzocht hoe landbouw bij kan dragen aan gunstige omstandigheden voor de typische vogels van het Zeeuwse akkerland als de leeuwerik en de patrijs. De partijen zetten zich met dit project naast biodiversiteit ook in voor een gezonde bedrijfsvoering en landschap met kwaliteit. De resultaten zijn veelbelovend, als wel vernieuwend voor Zeeland. Is dit het toekomstperspectief voor de Zeeuwse landbouw? Wilt u inspiratie opdoen en meedenken over de gewenste landbouw in Zeeland, dan bent u van harte welkom op onze ALV. 

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit: 

19.00 uur            Inloop met koffie en thee
19.30 uur            Start huishoudelijk deel van de vergadering
20.15 uur            Introductie akkerbouwvogelproject, Chris Vreugdenhil van Het Zeeuwse Landschap
20.30 uur            Met eigen vervoer naar het akkerbouwvogel project in Burghsluis
20.45 uur            Excursie o.l.v. Het Zeeuwse Landschap en biologische boer Willem Smallegange.
21.45 uur            Gezamenlijke afsluiting in het veld onder het genot van een frisdrankje.
22.00 uur            Einde

De Schelphoek is in de avonduren lastig bereikbaar met het openbaar vervoer. Neemt u alstublieft contact met ons op als dit voor u een reden zou zijn om niet naar onze vergadering te komen. We doen graag wat extra moeite om uit te zoeken of carpoolen een optie is.

Overige activiteiten