Wantij

Wantij is een uitgave van de ZMf, verschijnt driemaal per jaar en heeft een onafhankelijke redactie. Letterlijk betekent Wantij: ‘de plaats waar stromingen elkaar ontmoeten’.

De inhoud van het blad komt tot stand in overleg met het bureau, en bureaumedewerkers leveren regelmatig een bijdrage. Ook worden er schrijvers van buiten gevraagd om hun visie op een onderwerp op papier te zetten.

Naast artikelen over wisselende, al dan niet actuele onderwerpen, bevat Wantij een aantal vaste rubrieken. Als een artikel in Wantij wordt geplaatst, wil dat niet zeggen dat bureau, bestuur en/of de redactie het met alles eens is. Op de site staan artikelen die in de afgelopen jaren in Wantij zijn verschenen.

Download de meest recente Wantij:
Nr. Volgnummer:  2 , Wantij, nummer 2 2019

2019

Wantij nr. 2, Wantij, nummer 2 2019
Wantij nr. 1, Wantij, nummer 1 2019

2018

Wantij nr. 2, Wantij, nummer 2 2018
Wantij nr. 1, Wantij, nummer 1 2018

2017

Wantij nr. 3, Wantij, nummer 3 2017
Wantij nr. 2, Wantij, nummer 2 2017
Wantij nr. 1, Wantij, nummer 1 2017

2016

Wantij nr. 1, Wantij, nummer 1 2016

2015

Wantij nr. 3, Wantij, nummer 3 2015
Wantij nr. 2, Wantij, nummer 2 2015
Wantij nr. 1, Wantij, nummer 1 2015

2014

Wantij nr. 3, Wantij, nummer 3 2014

2013

Wantij nr. 3, Wantij, nummer 3 2013
Wantij nr. 2, Wantij, nummer 2 2013
Wantij nr. 1, Wantij, nummer 1 2013

2012

Wantij nr. 3, Wantij, nummer 3 2012
Wantij nr. 2, Wantij, nummer 2 2012
Wantij nr. 1, Wantij, nummer 1 2012

2011

Wantij nr. 3, Wantij, nummer 3 2011
Wantij nr. 2, Wantij, nummer 2 2011
Wantij nr. 1, Wantij, nummer 1 2011

2010

Wantij nr. 3, Wantij, nummer 3 2010
Wantij nr. 2, Wantij, nummer 2 2010
Wantij nr. 1, Wantij, nummer 1 2010

2009

Wantij nr. 4, Wantij, nummer 4 2009
Wantij nr. 3, Wantij, nummer 3 2009
Wantij nr. 2, Wantij, nummer 2 2009
Wantij nr. 1, Wantij, nummer 1 2009

2008

Wantij nr. 4, Wantij, nummer 4 2008
Wantij nr. 3, Wantij, nummer 3 2008
Wantij nr. 2, Wantij, nummer 2 2008
Wantij nr. 1, Wantij, nummer 1 2008

2007

Wantij nr. 4, Wantij, nummer 4 2007
Wantij nr. 3, Wantij, nummer 3 2007
Wantij nr. 2, Wantij, nummer 2 2007
Wantij nr. 1, Wantij, nummer 1 2007

2006

Wantij nr. 4, Wantij, nummer 4 2006
Wantij nr. 3, Wantij, nummer 3 2006
Wantij nr. 2, Wantij, nummer 2 2006
Wantij nr. 1, Wantij, nummer 1 2006