Zienswijze beleidsnota Strand 2018-2021

15 juni 2017

ZMf heeft een zienswijze opgestuurd naar de gemeente Schouwen-Duiveland voor de beleidsnota Strand 2018-2021.

De gemeente heeft de strandzonering herzien en benoemt welke activiteiten op het strand zijn toegestaan, welke vergunningen nodig zijn en welke voorwaarden hier aan verbonden zijn.

Wij hebben de gemeente gecomplimenteerd met de eerder gemaakte beleidskeuzes om het fraaie Schouwse strand vrij van strandslaaphuizen te houden, en geen extra strandpaviljoens meer toe te staan. Daarnaast zijn we ingegaan op het opschuiven van de zone ‘natuurstranden’ en hebben we het belang aangegeven van het behouden en versterken van de natuurwaarden op het Verklikkersstrand. 

U kunt hier de zienswijze downloaden.

 

Nieuwsberichten