Torenhoge recreatieflat op Brouwersdam

22 april 2014

Bouw gestart zonder definitieve vergunning Natuur- en recreatieschap Grevelingen vertegenwoordigd door Groenservice Zuid-Holland is zonder definitieve vergunning gestart met de bouw van een torenhoge recreatieflat midden op de Brouwersdam. Het Natuur- en recreatieschap wil in dit gebouw een inspiratiecentrum starten met het doel daar jaarlijks 103.500 bezoekers te ontvangen.

De ZMf heeft woensdag samen met NLGO, Natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland en Stichting Duinbehoud gesteund door Natuurmonumenten en Vogelbescherming bij de rechtbank in Rotterdam haar beroep tegen deze recreatieflat toegelicht en tevens om een voorlopige voorziening gevraagd. Niet alleen vanuit de natuursector komen er bezwaren tegen het centrum, ook omwonenden en ondernemers kunnen zich niet vinden in de plannen en hebben eerder al zienswijzen ingediend. 

Conceptvergunning voldoet niet aan wettelijke eisen
De Brouwersdam staat landelijk bekend om haar weidse uitzicht en haar prachtige vergezichten. De dam wordt aan beide zijde ingesloten door de twee prachtige Natura-2000 gebieden, Voordelta en de Grevelingen, waar talloze bijzondere en kwetsbare diersoorten verblijven. De ZMf vindt het dan ook geen goed idee om in dit vlakke kustlandschap een torenhoge blokkendoos van bijna 30 meter hoog neer te zetten. Los van het feit dat zo’n immens gebouw niet thuis hoort in het kustlandschap, voldoet de conceptvergunning volgens de natuurorganisaties niet aan de wettelijke vereisten en ontbreken de benodigde natuurtoetsen. 

Samenwerking
Overigens zijn de bezwaarmakende natuurorganisaties niet per definitie tegen de komst van een nieuw bezoekerscentrum, of de doorontwikkeling van recreatieve concepten op de Brouwersdam. Wij menen echter wel dat deze ontwikkelingen niet ten koste mogen gaan van landschappelijke of natuurlijke kwaliteiten. 

In 2006 is er door alle natuur- en recreatieorganisaties in de regio een visie opgesteld ‘Zicht op de Grevelingen’ waarin staat beschreven hoe de organisaties om willen gaan met recreatieve ontwikkelingen rondom de Grevelingen. Uitgangspunt in die visie is samenwerking. Het is dan ook verbijsterend dat geen enkele natuurorganisatie door het Grevelingenschap is benaderd om vooraf mee te praten en te denken over het inspiratiecentrum. Na de bekendmaking van de plannen van GZH hebben de natuurorganisaties, de bewoners, de ondernemers en Port Zelande) meerdere malen de mogelijkheid aangegrepen om bezwaren kenbaar te maken. GZH had echter geen oren naar deze suggesties en bezwaren en heeft er toe besloten het originele plan zonder wijzigingen door te zetten. Daardoor zijn wij nu gedwongen om de rechter om een onafhankelijk oordeel te vragen. 

Nieuwsberichten