Terugblik Stakeholderbijeenkomst Getijdenenergieproject Oosterschelde

11 oktober 2017

Op dinsdagmiddag 3 oktober hield ZMf een Stakeholderbijeenkomst Getijdencentrale Oosterscheldekering voor stakeholders en leden. Er was veel interesse voor deze bijeenkomst en het Betje Wolff Auditorium van de ZB in Middelburg was goed gevuld.

Onder leiding van Tocardo werkt een consortium van bedrijven aan de doorontwikkeling van de Getijdencentrale Oosterscheldekering en de levering van stroom aan 1.000 Zeeuwse huishoudens.

De industriële partners van het consortium vinden een brede maatschappelijke acceptatie van deze innovatieve schone technologie essentieel. Onderzoek naar de effecten van de getijdencentrale op veiligheid, natuur en milieu is dus van groot belang. Daarom zijn naast de bedrijven ook kennisinstellingen, de overheid en de ZMf betrokken bij het project.

Deltares en TU Delft zijn net gestart met het onderzoeken van de effecten van de getijdencentrale op de stromingen, waterstanden en morfologie van de Oosterschelde. Omdat zij nog maar net met hun onderzoeken zijn begonnen, is het nu nog te vroeg om algemene conclusies te trekken.

WMR en Universiteit Utrecht onderzoeken of de getijdencentrale invloed heeft op de zeehonden en bruinvissen. Vooralsnog kan men stellen dat de zeehonden en bruinvissen de getijdencentrale veilig kunnen passeren.

Na de presentaties was het tijd voor vragen en discussie. Er werd opgemerkt dat wind-, zonne- en getijdenenergie niet tegenover elkaar gezet moet worden, maar dat het juist als een optimale mix van deze duurzame energievormen gezien mag worden.

Er werd gevraagd of er nog meer turbines in de Oosterscheldekering bijkomen om de doorontwikkeling van getijdenenergie te bespoedigen. Voorlopig zal dit niet gebeuren, omdat er nog te weinig bekend is over de effecten van de huidige vijf getijdenturbines.

Juist daarom is verder onderzoek belangrijk. Zodra de onderzoekers meer kunnen en mogen prijsgeven over hun onderzoeksresultaten, zal men daarmee naar buiten komen.

Nieuwsberichten