Symposium: Duurzaamheid Werkt...Verder!

04 december 2017

Vitaal Sloegebied & Kanaalzone organiseert het symposium: Duurzaamheid Werkt...Verder! Het symposium geeft een vervolg aan de ondertekening en het aangaan van de Duurzaamheidsambitie 2030.

Noteer daarom onderstaande informatie alvast in uw agenda:

  • Wanneer: Woensdag 13 december 2017
  • Tijd: 13.30 - 17.30
  • Locatie: Bio Base Europe Training Center, Terneuzen

Op 24 oktober 2016 is de Duurzaamheidsambitie 2030 ondertekend door PORTIZ, Zeeland Seaports, de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en Provincie Zeeland. De Duurzaamheidsambitie 2030 is vervolgens overhandigd aan staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu). Deze ambitie is een grote stap vooruit op het gebied van duurzaamheid en bevat een aantal spannende uitdagingen op economisch, ecologisch en sociaal vlak.

Wat is, één jaar na ondertekening, de status van de Duurzaamheidsambitie 2030? Tijdens het symposium Duurzaamheid Werkt...Verder! wordt de stand van zaken aan u gepresenteerd en staat 'hoe werken we verder' centraal.

Programma 

13.30 uur  Ontvangst 
14.00 uur  Start symposium
14.30 uur  Carrousel ronde 1 
15:15 uur  Carrousel ronde 2
16.00 uur  Terugkoppeling en afsluiting 
16.15 uur  Netwerkborrel 
17.30 uur  Einde

Themasessies
Laat u inspireren tijdens twee dynamische themasessies of een tocht door de Groene Koegors en denk met elkaar na over 'Hoe werken we verder?'.

Economische motor van Zeeland
De fusie van Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent brengt kansen met zich mee op het gebied van werkgelegenheid en economie. Welke kansen zijn dit en hoe gaan we deze benutten? 

Circulaire economie
Wat is circulaire economie? Hoe kan het toegepast worden? Wat komt erbij kijken? Raak geïnspireerd door twee verschillende benaderingen van circulaire economie: Polystyrene Loop en circulair bouwen. 

Verbindingen
Welke verbindingen zijn er gerealiseerd in en rond de Zeeuwse havens? Wat vindt er op dit moment aan transities plaats? Welke stromen lopen er in de toekomst door de havens en wat voor verbindingen zijn hiervoor noodzakelijk? We dagen u uit om samen met ons een grensoverschrijdend toekomstbeeld neer te zetten om op te kunnen voortborduren.

Ruimte voor de natuur
De Groene Koegors moet een groene en duurzame polder worden om te zorgen voor meer biodiversiteit. Er komt ruimte voor een zonnepark, een groen lint van plasdras, nestkasten en varkens. Zijn het sloegebied en de kanaalzone al aantrekkelijk voor de terugkeer van de otter en de bever? Laat u informeren en inspireren tijdens een tocht door de Groene Koegors! 

Klimaatverandering en energie
Hoe gaan we de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs, niet meer dan 2 graden warmer, en de Zeeuwse Duurzaamheidsambitie, 40% minder CO2 in 2030, realiseren? Welke rol kunnen wind- en zonne-energie spelen in de energietransitie en onze toekomstige energiebehoefte?

Schoon milieu
Hoe staat het ervoor met de lucht- en oppervlaktewaterkwaliteit? Zijn er initiatieven om de lucht- en oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en kunnen deze opgeschaald of gekopieerd worden? Kunnen we dit samen monitoren door een meetnetwerk op te zetten? 

Aanmelden 
U kunt zich hier aanmelden.

Nieuwsberichten