Stand van Zaken Brouwerseiland

12 april 2018

Nu de beroepschriften allemaal zijn ingediend bij de Raad van State is het wachten begonnen op een uitnodiging voor de zitting. Ondertussen gaan we verder met de voorbereidingen.

We zijn met Twynstra Gudde in overleg. Zij maakten vorig jaar een goede tegenanalyse van de verwachte economische extra’s en werkgelegenheid van Brouwerseiland. Twynstra Gudde geeft ons nog antwoord op enkele vragen nu de gemeente een reactie had gegeven op hun rapportage bij het publiceren van het bestemmingsplan.

En we hebben Buro Bakker opdracht gegeven om de Passende Beoordeling te checken. Een Passende Beoordeling moet Brouwerseiland maken voor de Wet Natuurbescherming en wij hebben in onze beroepschriften al aangegeven dat we op meerdere onderdelen deze Passende Beoordeling kort door de bocht vinden. Buro Bakker zoeken dit nu voor ons uit.

Nieuwsberichten