Landgoed Het Camperveer

26 juli 2017

Wij hebben een zienswijze verstuurd naar de gemeente Noord-Beveland. Landgoed Het Camperveer is mooi ontworpen, maar met te veel verblijfsrecreatieve eenheden voor een landgoed en geen goede planologische borging voor de natuur- en landschapsontwikkeling.

De zienswijze is hier te lezen.

Nieuwsberichten