Informatiemiddag over energiezuinig en aardgasvrij wonen in Zeeuwse VvE’s druk bezocht

12 april 2018

In 2030 moet het gasverbruik fors minder zijn en in 2045 moeten zelfs alle Zeeuwse woningen energieneutraal zijn. Een grote en lastige opgave, zeker voor aangeslotenen van verenigingen van eigenaren. Speciaal voor de bewoners die zijn aangesloten bij een VvE organiseerde Energie Servicepunt Zeeland (ZMf, het Zeeuws Klimaatfonds en Zeeuwind) in samenwerking met Marsaki Vastgoedbeheer, een informatiemiddag op dinsdagmiddag in de ZB in Middelburg. De belangstelling was groot, ruim 80 (bestuurs)leden van ruim 50 Zeeuwse VvE’s bezochten de bijeenkomst.

QuickScan
Marsaki presenteerde tijdens de bijeenkomst hun VvE-QuickScan. Deze tool, die zich in een vergaand stadium van ontwikkeling bevindt,  geeft een VvE goede handvatten op het gebied van verduurzaming en brengt de technische en financiële gevolgen daarvan in kaart. De VvE-QuickScan vormt een verkenning op basis waarvan de VvE vervolgens kan besluiten welke energetische maatregelen zij willen oppakken en uitwerken.  De bedoeling is dat de QuickScan in het derde kwartaal online komt.  Momenteel wordt de scan getest aan de hand van praktijk voorbeelden. Toen Marsaki de zaal  vroeg wie hieraan wilde meewerken, meldde al snel diverse VvE’s zich aan. Je kan niet snel genoeg beginnen. Marsaki participeert met OntwikkelingsProgramma Zuid Nederland in het project ‘Sneller en Beter naar Nul op de Meter’ (SBNoM).

Wonen zonder aardgas
Tijdens de middag werden er ook Zeeuwse praktijkervaringen gedeeld; zo vertelde de voorzitter van VvE Meijenburg & de Adelaar van de Touwbaan in Middelburg over zijn ervaringen met full electric verwarmen, warm water en koken, ofwel over wonen zonder aardgas. Volgens hem is de elektrische CV ketel de manier om appartementen complexen (hoogbouw) met individuele (i.p.v. collectieve)  verwarming, aardgas vrij te maken. Mar Aalders had verwacht, omdat alles elektrisch werd, dat de stroomrekening hoger zou uitvallen. Maar als je de plussen en de minnen bij elkaar neemt, is de totale energierekening bij hem gelijk gebleven. Of dit zo blijft, en  hoe dit bij andere bewoners zit, wordt de komende tijd gemonitord. Ook vertelde hij over het energiezuinig verlichten van hun gezamenlijke ruimtes op zonnestroom, opgewekt door 88 panelen op zijn VVE dak.

Postcoderoos
Wil je van het aardgas af EN CO2 reduceren, dan is een keuze voor  groene stroom onontbeerlijk, aldus het Zeeuws Klimaatfonds. Helaas is het dak van de meeste VvE’s te klein om alle appartementen van stroom te voorzien, opgewekt door zonnepanelen. Een oplossing hiervoor is om als VvE te investeren in zonnepanelen in een postcoderoosproject, ofwel  op een dak van een ander. Financieel ook interessant vanwege de belastingkorting, die de overheid voor 15 jaar garandeert.

Vervolg
Ten slotte, na afloop bleven vele VvE napraten en was er alle gelegenheid om individueel met een adviseur in gesprek te gaan op het gebied van het verduurzamen van hun woning(complex). Het merendeel van de bezoekers gaf aan belangstelling te hebben voor een vervolgbijeenkomst om opgedane ervaringen m.b.t. energiezuinig en aardgasvrij wonen en de QuickScan met elkaar te delen.

Presentatie:

Nieuwsberichten