Gemeente-raadsverkiezingen 2018

24 juli 2017

De gemeenten hebben de afgelopen jaren veel nieuwe taken gekregen en daarmee is de rol van de gemeentes in onze Zeeuwse samenleving vergroot en veranderd. Ook op het gebied van duurzaamheid is veel veranderd de afgelopen vier jaar. Tegelijk gaan nog veel nieuwe ontwikkelingen komen voor ‘een betere plek’ en een Mooi Zeeland.

Gemeenteraden en hun raadsleden zitten op een cruciale positie om die ontwikkelingen te initiëren en faciliteren. Ter inspiratie deelde de ZMf een aantal aanbevelingen

Er zijn aanbevelingen voor het opnemen van de kustvisie in de bestemmingsplannen, stimuleren van hergebruik van grondstoffen, ruimte geven voor het herstel en behoud van landschapselementen, etc.

Deze aanbevelingen zijn verstuurd naar alle fracties in de gemeenteraden van Zeeland. Mogen we jullie oproepen om de aanbevelingen zoveel als mogelijk in te brengen in alle concept verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in jullie gemeente.

Jullie kunnen de brief met alle aanbevelingen hier lezen.

Nieuwsberichten