De Zeeuwse Energiedialoog

19 december 2017

De Zeeuwse Energiedialoog brengt partijen samen in een brede maatschappelijke dialoog over energietransitie. De ZMf maakt deel uit van het kernteam van de Zeeuwse Energiedialoog.

In oktober is de Energiedialoog van start gegaan met een goed bezochte bijeenkomst in Heinkenszand. In november zijn er verdiepingssessies geweest over de thema’s industrie, duurzame opwekking, mobiliteit, gebouwde omgeving en samenwerking. Op de Dag van de Energiedialoog op 6 december hebben deelnemers kennis kunnen nemen van alle inzichten die helpen richting te geven aan het vervolg. 

In 2018 gaat onder meer de Regionale Energiestrategie van start. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda heeft het publiek nog even haarscherp duidelijk gemaakt dat de tijd van praten nu heel snel moet worden opgevolgd doen simpelweg heel hard aan de slag te gaan in haar presentatie Opschalen en Opschieten.

ZMf is ook actief betrokken geweest bij de Jongerendialoog rondom de energietransitie. In drie sessies is een groep van 25 jongeren aan de slag gegaan met de vraag hoe zij de duurzame toekomst zien. Op de Dag van de Energiedialoog hebben de jongeren in een wervelende presentatie met ‘out of comfort zone’ oefeningen, ‘spoken word’ statements, gedichten en confronterende ‘wat als’ uitspraken hun visie op de energietransitie overgebracht. Als afsluiting werd het Jongeren Manifest overhandigd aan Ben de Rue, Gijsbrecht Gunter en onze eigen directeur Ira von Harras.

Nieuwsberichten