2de prijs voor ZMf 'Energielandschap voor de toekomst'

01 februari 2019

Het idee van het ontwerp gericht op Zeeland was genaamd Energie-eiland in de Westerschelde. Consortium met ZMf is 2de geworden, met een eervolle vermelding, in een ontwerpwedstrijd gericht op landschappelijke inpassing van duurzame energie.

Energie-eiland in de Westerschelde is een idee dat ingaat op één van de grootste uitdagingen binnen de energietransitie, de opslag van hernieuwbare energie. Het water binnen het ringvormige eiland wordt ingericht met zeewaterbatterijen; bij opladen wordt zeewater gesplitst in zure en basische watervolumina die worden opgeslagen in flexibele zakken die in het water drijven. Het ringvormige eiland wordt natuurlijk uitgevoerd. Andere functiecombinaties zoals energie-opwek door drijvende zonnepanelen en aquacultuur zijn mogelijk. De eilanden geven een luchtig en weids landschapsbeeld.

Het idee Energie-eiland in de Westerschelde is ontstaan uit een samenwerking tussen Feddes/Olthof landschapsarchitecten (verantwoordelijk voor het ruimtelijk ontwerp), Energy Indeed, Zeeuwse Milieufederatie, Adviesbureau Haver/Droeze, Svasek Hydraulics en Aquabattery, onder leiding van Qirion Energy Consulting. Bij dit plan zijn expertises op het gebied van energietechniek, landschapsarchitectuur en ruimtelijk ontwerp, ecologie, kustmorfologie, energieopslag-technologie en ecologie gecombineerd tot een uitdagende visie voor de Zeeuwse zoute wateren.

Nieuwsberichten